บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564

บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดย คุณคทายุทธ์  ชูพูล กรรมการผู้จัดการบริษัท ไฟฟ้าหงสา  ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564

วันที่ 12 สิงหาคม  เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ประเทศชาติ ซึ่งพระมหากรุณาธิคุณนั้นได้เป็นที่ประจักษ์ อยู่ในดวงใจของชาวไทยทุกหมู่เหล่ามาโดยตลอด โดยพระองค์ได้พระราชทานโครงการในพระราชดำริช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้จนเป็นที่ประจักษ์ ด้วยการนำชาวไทยในชนบทห่างไกลมาฝึกและร่ำเรียนศิลปะไทย กับมูลนิธิศิลปาชีพฯ จนกลายเป็นช่างฝีมือสามารถผลิตสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ไทย ออกจำหน่ายเลี้ยงชีพ มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทุกวันนี้ นอกจากด้านศิลปาชีพแล้ว งานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย พระองค์ทรงอนุรักษ์และส่งเสริมมาโดยตลอด อีกทั้งยังมีพระมหากรุณาธิคุณในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นที่ประจักษ์เช่นกัน

ในปี พ.ศ. 2519 ทางราชการได้ถือว่าวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง คือวันที่ 12 สิงหาคม เป็น วันแม่แห่งชาติ โดยประกาศใช้ในปีพุทธศักราช 2519 เป็นต้นมา

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม  2564 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เผยแพร่คำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564 ความว่า             สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564 ความว่า

“รักเอยรักแม่ ลูกทดแทนรักแท้ที่แม่ให้ เร่งพากเพียรทำดีด้วยหัวใจ ประกาศคุณแม่ไว้ในแผ่นดิน”

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ                    ข้าพระพุทธเจ้า  บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด