(มีคลิป)“โมบายปันสุข” มทบ.38 โดย โครงการทหารพันธุ์ดีน่าน นำผลผลิตจากโครงการฯ ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)

 

เมื่อ 10 สิงหาคม 2564 พลตรี รุศมนตรี จิณเสน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38มอบหมายให้โครงการทหารพันธุ์ดีน่าน โดย“โมบายปันสุข” นำผลผลิตจากโครงการฯ ไข่เป็ด, ผักบุ้ง, ผักชะอม, ผักเชียงดา, ผักกวางตุ้ง, มะเขือเทศพันธุ์อีเป๋อสันทราย, มะนาว, ถั่วพู, ตะไคร้ จำนวน 241 ชุด พร้อมกำลังพล มณฑลทหารบกที่38 ร่วมกับ กรมทหารพรานที่ 32 ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน

ตามกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ณ บ้านปัวชัย ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

เพื่อเป็นการช่วยเหลือดูแลแบ่งปันให้พี่น้องชาวน่านได้นำไปบริโภคผักปลอดภัย ลดค่าใช้จ่ายแบ่งเบาภาระภายในครัวเรือน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายกองทัพบก “ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส”


สัมภาษณ์ นางเตี๋ยน กันไชย ชาวบ้าน บ้านปัวชัย กล่าวว่า ขอบคุณที่มาช่วยเหลือบ้านปัวชัย ที่เอาผักมาแจกช่วยเหลือ ชาวบ้าน เพราะยายไม่ได้ออกไปไหน ขอบคุณทหารที่เอาผักมาแจก ขอบคุณเจ้า