น่าน-รองพ่อเมืองน่าน พร้อมด้วยประธานหอการค้าจังหวัดน่าน นำคณะเจรจา กับคณะสภาหอการค้า แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อ เจรจาส่งออกลำไย เงาะ และสินค้าแปรรูปเกษตร ของจังหวัดน่าน

นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนายศรีรุ่งรัตนศิลา ประธานหอการค้าจังหวัดน่านและนางสุเกวรินทร์ เหล็กนาพญา พาณิชย์จังหวัดน่าน นำคณะหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนหอการค้าและผู้ผลิตสินค้าเกษตร

ร่วมประชุมทางไกล ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E Meeting เพื่อเชื่อมโยงกระจายผลผลิตลำไยจังหวัดน่านกับแขวงหลวงพระบาง ณ ห้องประชุมสำนักงานด้านความยั่งยืน และพัฒนาชุมชนจังหวัดน่านเครือเจริญโภคภัณฑ์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยฝ่ายแขวงหลวงพระบาง มีนายบุญเที่ยง สีทันดร ประธานสภา การค้าแขวงหลวงพระบาง นำคณะร่วมประชุมดังกล่าว

โดยจังหวัดน่านได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ลำไยสดช่อ ลำไยอบแห้งทั้งเปลือก ลำไยอบแห้งสีทอง เงาะทุ่งช้าง ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลำไย ผลิตภัณฑ์แปรรูปมะม่วง และสินค้าเกษตรอื่นๆ เนื่องจากในขณะนี้เป็นฤดูการที่ลำไยออกผลผลิต แต่จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ส่งผลกระทบต่อการส่งออกลำไยของไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ในส่วนของจังหวัดน่านนั้น เป็นแหล่งผลิตลำไยสำคัญแห่งหนึ่งในภาคเหนือ และมีพื้นที่ ติดกับ แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ประกอบกับในปีที่ผ่านๆมา ลำไยไทยก็เป็นที่นิยมของประชาชนลาว ขณะเดียวกันเมื่อครั้งที่การเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงของสองประเทศ เป็นปกติ นักท่องเที่ยวชาวไทยก็เดินทางไปเที่ยวลาวจำนวนมาก การเจรจาดังกล่าวเพื่อ ขอความร่วมมือให้ทางการลาว จัดหาคำสั่งซื้อผลิตผลทางการเกษตรโดยเฉพาะลำไยและผลิตภัณฑ์แปรรูป

โดยรวบรวมคำสั่งซื้อดังกล่าวมาที่หอการค้าจังหวัดน่าน เพื่อจัดส่งมอบสินค้าที่บริเวณด่านห้วยโก๋น เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด ยังไม่มีการเดินทาง ไปมาระหว่างประเทศได้ โดยฝ่ายไทยจะควบคุมคุณภาพสินค้ ให้ได้มาตรฐาน ในราคามิตรภาพ

ขณะที่ประธานสภาการค้าหลวงพระบางกล่าวว่า ลาวก็มีผลผลิตลำไย ส่วนหนึ่งที่ ผลิตในประเทศ เพื่อการบริโภค และอีกส่วนหนึ่งนำเข้าจากประเทศไทย ทั้งลำไยและมะม่วงจากน่าน ได้ส่งเข้าไปจำหน่ายในลาวนานแล้ว ซึ่งการเจรจาดังกล่าวทางทีมงานจะหาข้อมูล เพื่อนำเสนอให้ผู้สนใจ

อันนี้เห็นว่าการค้าขายต้องปฏิบัติตามหลัก การความต้องการของประเทศเพื่อนบ้าน มีการแลกเปลี่ยนกัน ซึ่งในส่วนของเราก็นำเสนอสินค้าโอทอป พวกเครื่องจักสาน ให้ไทยหาตลาดให้เช่นกัน โดยทางการเราจะรีบไปเจรจากับผู้ซื้อให้ มีคำสั่งซื้อเพื่อติดต่อกับลูกค้ารายใหญ่ให้เร็วที่สุด

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน    หนังสือพิมพ์น่านนิวส์ รายงาน