รอบรั้วภูธรนครน่าน-โครงการตำรวจพันธุ์ดีตำรวจภูธรจังหวัดน่าน

 วันที่ 8 มิ.ย.2564โดยมีพล.ต.ต.มงคล สัมภวะผลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด พ.ต.อ.ดเรศ กัลยา รอง ผบก.ภ.จว.น่าน ได้นำข้าราชการตำรวจปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ปลูกผักกินเองเพื่อเป็นแม่แบบ ในการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้แก่ข้าราชการตำรวจในการดำรงชีพเพื่อปลูกฝังให้ข้าราชการตำรวจดำรงชีวิตอย่างพอเพียงใน

โครงการตำรวจพันธุ์ดี โดยนำที่ดินที่อยู่ในบริเวณรอบอาคารสำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดน่านนำมาเป็นแปลงเกษตรปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้เพื่อให้เกิดกิจกรรมพลังสามัคคีและเสียสละรู้จักการแบ่งปันและประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนให้กับข้าราชการตำรวจ

ในแปลงเกษตรจะมีพืชผักหลากหลายพันธ์ุพืชผักที่สามารถนำไปทำอาหารหลากหลายเมนูตามที่ต้องการได้โครงการตำรวจพันธุ์ดีจึงเป็นแม่แบบให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดน่านและประชาชนนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเอง

ได้เห็นความสำคัญในพื้นที่เล็กๆที่อยู่ในบริเวณบ้านอยู่ในพื้นที่สถานีตำรวจเกิดประโยชน์สามารถนำมาประยุกต์ใช้ปลูกผักกินเองรั้วกินได้เพื่อลดค่าใช้จ่ายๆในครัวเรือนได้ดีอีกด้วยนะ นี่คือผู้การตำรวจน่านและอยากจะบอกท่านว่า ยอดเยี่ยมจริงๆครับท่าน

รอบรั้วภูธรนครน่าน /ชาญชัย
นสพ.น่านนิวส์