คอลัมน์ ทันตามเหตุการณ์ สถานการณ์การผลกระทบ ของ ไวรัสโคโรนา 2019

มิถุนายน 2564 มาวันนี้ ข่าวสารด้านโควิด. ก็ยังมาแรง ในพื้นที่จังหวัดน่าน มาไม่หยุด แล้ว ใครไปทำอะไรที่ไหนอย่างไร กันบ้าง. เราจะตามไปดูไม่ว่าผลกระทบต่อชีวิตประจำวัน ด้านเรื่องปากเรื่องท้อง อาชีพการงาน การเรียนการศึกษา ตอลด ถึงสินค้าที่เป็น พืชไร่ในสวนในนา. ตอนนี้ได้รับผลกระทบกันไปทั่วหน้า ที่สำคัญด้านเศรษฐกิจ เอ้ามาถึงเวลานี้คำว่ารวมกันเราอยู่แยกหมู่เราตาย. ช่วงโควิดมาแรงคำๆนี้ขอหยุดใช้ไปก่อน

เป็นอันว่าตอนนี้ พวกเราทั้งหลาย “รวมกันเราตาย แยกอยู่เรารอด” เห็นจะจริงแล้วละ. มาเวลานี้ เราต้องเอาตัวรอด ไว้ก่อน หากทุกคนปฎิบัติตัวตามคำแนะนำในการป้องกันโรค เรารอดและปลอดภัยแน่นอน “ใส่หน้ากากอานามัย เมื่อออกเคหสถาน ออกบ้าน. หมั่นล้างมือ รักษาระยะห่าง ไม่ไปอยู่พื้นที่คนแออัดมากๆ ไม่ไปกินไปเที่ยวที่ อโคจร (สถานที่เริงรมณ์ สนุกสนาน สถานที่รัฐ มีข้อห้าม) ไปไหนๆควรใช้ โปรแกรมตาม ที่รัฐบาลกำหนดให้ อาหารที่ร่วมรับประทานก็ต้องระมัดระวัง พิจารณาให้ดี
ดังนั้นอย่าต้องรอใครมาทำให้ท่านปลอดภัยจากโควิด ท่านต้องทำเอง

ส่วน เรื่องของวัคซีนป้องกันเชื้อ ไวรัสโคโลนา โควิด 2019 นั้น ท่านจะต้องมีความเข้าใจและปฎิบัติตัวก่อนรับวัคซีนให้ถูกต้อง ลงทะเบียน หรือแจ้งผ่าน อสม. ตามกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับวัคซีน เตรียมตัวก่อน และหลังรับวัคซีน ควรจะรับให้ครบตามโด๊สที่เขากำหนด.


ที่สำคัญ ท่านอย่าไปเชื่อข่าว ลือ ที่ไม่น่าเชื้อถือเกี่ยวกับการรับวัคซีนจะทำให้ท่านตัดสินใจไม่ถูก จะเสียโอกาสในการรับวัคซีนป้องกันฯ ฉบับนี้เรามีคำตอบ และติดตามการแถลงข่าวเชิงให้ความรู้เรื่องวัคซีนได้ที่ เพจที่นี้เมืองน่าน เมื่อวันที่25 พค.2564 เวลา14.00 น. เชื้อว่า ผู้ให้องค์ความรู้ระดับนายแพทย์ ทำหน้าที่โดยตรง มาเล่าความจริง แล้วท่านยังจะช้าในการตัดสินใจอยู่หรือ
งานนี้ต้องขอขอบคุณ สมาคมมูลนิธิพระหลักเมืองน่าน เครือข่ายกัลยามิตร พิชิตโควิดน่าน

สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน และคณะผู้สื่อข่าวจังหวัดน่าน ทุกท่าน ที่ร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อการสื่อสาร สร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนชาวน่าน และประชาชนทั่วไป ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ของวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด. ขอบพระคุณ พระสุนทรมุนี เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน ที่อนุเคราะห์สถานที่ ขอบคุณ เพจที่นี้เมืองน่าน ท่าน คุณอภิญญาเดชาติวงค์ณอยุทธยา โอกาสนีจึงขอแสดงความยินดีกับ ตำแหน่ง. สท.ของท่านด้วย

โดย ชารี  ชัยชนะ