น่าน-ได้รับการจัดสรรวัคซีนแอสตร้า ซิเนกา สองล็อตแรก 7500 โด๊ส เริ่มฉีด 7 มิถุนายนนี้ ผู้ลงทะเบียนหมอพร้อมทุกคน ได้ฉีดตามกำหนดเดิม

ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน มีประเด็นที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดน่านมีผู้ป่วยสะสม 122 ราย(นับตั้งแต่ เมษายน 64) มีผู้ป่วยที่ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอีกเพียง 3 ราย โดยได้เร่งรัดดำเนินการพิเศษ เฝ้าระวังใกล้ชิดในกลุ่มเสี่ยง ทำ Active Case Finding และ Sentinel surveillance ในพื้นที่เสี่ยงและชุมชน เพื่อยืนยันว่าไม่ได้เกิดการระบาดในพื้นที่ และเร่งรัดฉีดวัคซีนในกลุ่มเสี่ยง โดยที่ผ่านมาจังหวัดน่านได้รับการจัดสรรวัคซีน 7,065 โด๊ส ได้วัคซีนแล้ว 3,992 ราย ผู้รับวัคซีนที่ได้ มีอาการไม่พึงประสงค์ ส่วนใหญ่เป็นเจ็บบริเวณ ที่ฉีด มีผื่นขึ้นและมีอาการไข้เล็กน้อย 288 ราย และไม่มีอาการหนัก แม้แต่รายเดียว ส่วนกรณีที่เกิดข่าวตำรวจเสียชีวิตนั้น ตำรวจนายดังกล่าว ไม่ได้มาฉีดวัคซีนแต่อย่างใด จึงขอให้ประชาชน อย่าหลงเชื่อข่าวลวง และติดตาม ข่าวที่เชื่อถือได้เท่านั้น

จังหวัดน่านได้รับการจัดสรรวัคซีน Astra Zeneca จำนวน 7,500 สัปดาห์แรก 3,600 โดสและสัปดาห์ที่สอง 3,900 โด๊ส โดยจะจัดสรรให้กับผู้ที่ลงทะเบียนหมอพร้อม ทั้งหมดก่อนจึงจะนำมาจัดสรรตามความเสี่ยงของกลุ่มเสี่ยง โดยยอดผู้จองลงทะเบียนกับ Application หมอพร้อม ของจังหวัดน่านมี 3,908 ราย จึงยังคงเหลือวัคซีนอีก 4,197 dose สำหรับจัดสรรตามความเสี่ยงของกลุ่มเสี่ยง โดยจังหวัดน่านมีเป้าในการฉีดวัคซีน โดยจังหวัดน่านมีกลุ่มเสี่ยงทั้งหมด 167,665 คน มีเป้าหมายในการฉีดวัคซีนกว่า 390,000 คน จากประชากรกว่า 4 แสนคน

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้สั่งการให้สาธารณสุขจังหวัดน่าน ดำเนินการเอาผิดกับผู้ที่ฝ่าฝืนมาตราการ โดยประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการ 29 รายมีผู้ฝ่าฝืนประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ไม่กักตัว 4 ราย นอกนั้นเป็นผู้ฝ่าฝืนและจัดงานเลี้ยงจนทำให้เกิดการระบาดของโรคโดยจะดำเนินคดีตามกฎหมายทุกราย

สำหรับผู้ที่จะไปฉีดวัคซีน ขอให้เตรียมความพร้อมพักผ่อนให้เพียงพอ เตรียมหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชน โทรศัพท์ เครื่องที่จองแอปพลิเคชั่นมาพร้อม และปากกาส่วนตัว ดื่มน้ำมาก ๆ และเฝ้าสังเกตอาการตนเองหลังฉีดแล้วเสร็จอย่างน้อย 30 นาที ณ จุดบริการฉีดวัคซีน ขณะที่ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ก็ยังต้องรักษามาตรการ DMHTTA อย่างเคร่งครัด

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน -ข่าว กองบรรณาธิการ นสพ.น่านนิวส์ รายงาน