“มิราเคิล ออฟไลฟ์” (MOL) ลงพื้นมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากอนามัย บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ขนม แผ่นรองซับ (สำหรับผู้ป่วยติดเตียง)เพื่อนำไปมอบให้ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง และประชาชนที่อยู่ในห้วงสถานการณ์ “COVID-19 ตำบลไชยสถาน

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 เวลา 15.30 น. นายบุญยงค์ สดสอาด ผู้สื่อน่าวนสพ.ไทยนิวส์ -ก้องสยาม -คมชัด และสำนักข่าวข้าราชการเป็นตัวแทน


ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช ประธานมูลนิธิ “มิราเคิล ออฟไลฟ์” (MOL) ลงพื้นมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากอนามัย บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ขนม แผ่นรองซับ (สำหรับผู้ป่วยติดเตียง)เพื่อนำไปมอบให้ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง และประชาชนที่อยู่ในห้วงสถานการณ์ “COVID-19” ณ บ้านหมู่ที่ 1 -7 – 2-6-10-9-5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน


การดำเนินกิจกรรม
ดังกล่าวได้มีการประชาสัมพันธ์ มูลนิธิ มิราเคิล ออฟไลฟ์ (MOL)งานนี้ต้องขอขอบคุณ ผู้นำชุมชนและอสม.ที่ร่วมมอบของในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง