อำเภอเวียงสา – พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ โดยการนำของนายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเวียงสา พร้อมด้วย คณบดีวิทยาลัยน่าน หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผอ.สถานศึกษา นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่ อ.เวียงสา จากกองทุนเพื่อการศึกษาและสงเคราะห์แก่เด็กเยาวชนและผู้ด้อยโอกาส (ทุนวันปิยมหาราช) จำนวน 63 โรงเรียน รวม 81 ทุน เป็นเงิน 86,000 บาท ณ วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ต.ทุ่งศรีทอง อ.เวียงสา จ.น่าน

ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล ผู้สื่อข่าวกองบรรณาธิการ