บริษัทประชารัฐรักสามัคคีน่าน ส่งมอบมะม่วง 2 ตันและแหนมเนือง 200 ชุด สนับสนุนโรงพยาบาลสนามจังหวัดเพชรบุรี

 

วันที่ 31 พ.ค.64 เวลา 16.30 น. ที่หน้าที่ทำการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีน่าน (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จังหวัดน่าน นายศรีรุ่ง รัตนศิลา ประธานบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีน่าน (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ คณะกรรมการหอการค้าน่าน ผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรเอกชน

ร่วมปล่อยรถบรรทุกมะม่วงพิมเสนมัน และมะม่วงน้ำดอกไม้ จำนวน 2,000 กิโลกรัม พร้อมด้วยแหนมเนืองอีกจำนวน 200 ชุด จากจังหวัดน่านจะส่งไปสนับสนุนโรงพยาบาลสนามและบุคลากรทางการแพทย์ ที่จังหวัดเพชรบุรี เพื่อร่วมกันสู้โควิด


โดยผู้แทนบริษัทประชารัฐรักสามัคคีน่าน (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ได้กล่าวว่าจังหวัดน่านตอนที่บ้านห้วยขาบเกิดเหตุดินโคลนถล่ม ทางจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดอื่นๆ ได้ส่งความช่วยเหลือสนับสนุนเงินมาช่วยเหลือจำนวน 10,000 บาท ทางบริษัทฯได้ส่งไปช่วยเหลือที่บ้านห้วยขาบไปแล้วบางส่วน และมีเงินเหลืออยู่ตอนหลังในเขตเมืองน่านเกิดน้ำท้วมโดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลเมืองจัง และฝายแก้ว

บริษัทฯ จึงขอมติกรรมการเอาเงินส่วนที่เหลือไปช่วยเรื่องน้ำท้วม และมาในวันนี้บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีน่าน (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จึงได้นำมะม่วงจากตำบลเมืองจังส่งไปช่วยเหลือสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ และคนเพชรบุรีที่โรงพยาบาลสนามจังหวัดเพชรบุรีเพื่อตอบแทนน้ำใจของคนเพชรบุรี