น่าน-เซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมเคียงข้างสู้วิกฤตโควิด-19 ในโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน”ส่งมอบแอลกอฮอลล์ หน้ากากอนามัย น้ำดื่ม-ของใช้จำเป็น ให้กับโรงเรียนพระปริยัติธรรม 7 แห่ง ในพื้นที่

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น.ที่ อาคารสิริรัตนธรรม โรงเรียนวัดนิโครธาราม หมู่ 7 ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  หรือ โควิด-19 ระลอกใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และสุขภาพของพี่น้องชาวไทยเป็นอย่างมาก ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และ เซเว่น เดลิเวอรี่

อีกหนึ่งภาคเอกชนที่อยู่เคียงข้างคนไทยในทุกวิกฤต จึงเร่งเดินหน้าโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” สืบเนื่องจากโครงการ “ซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19” ส่งมอบสิ่งของที่จำเป็นเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับทุกภาคส่วน


ล่าสุด นายสมชาย ยุทธถาวรสิทธิ์ ผู้จัดการเขต บมจ. ซีพี ออลล์ พร้อมด้วยพนักงานและจิตสาธารณะซีพี ออลล์ ส่งมอบ เบเกอร์รี่ 1,000 ชิ้น, แอลกอฮอลล์ 300 ลิตร หน้ากากอนามัย 400 กล่อง
และนม 35 ลัง เครื่องอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวัน

ให้กับ พระครูอนุกูลนันทกิจ (คงศิลป์ เขื่อนอ้น) ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิโครธาราม อ.ท่าวังผา จ.น่าน  เพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนพระปริยัติธรรม 7 แห่ง

ในพื้นที่ จ. น่าน ได้แก่ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม อ.ท่าวังผา, โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดน้ำไคร้นันทชัยศึกษา อ.ท่าวังผา, โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนาราบ อ.นาน้อย, โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดดอนมงคลสันติสุขวิทยา อ.สันติสุข, โรงเรียนพระปริยัติศาสนาภิพัฒน์วัดเมืองราม อ.เวียงสา, โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบ่อหลวงวิทยาธรรม อ.บ่อเกลือ และ โรงเรียนพระปริยัติธรรมมานุสรณ์วัดฟ้าสวรรค์ อ.บ้านหลวง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ต่อไป


พระครูอนุกูลนันทกิจ (คงศิลป์ เขื่อนอ้น) ผู้อำนวยการโรงเรียน เปิดเผยว่า สำหรับข้อมูลพื้นที่ฐานรายละเอียดขององค์กร โครงการอาหารเพลเพื่อสามเณรในชนบท  มูลนิธิเด็ก “โรงเรียนพระปริยัติธรรม  คือ  โรงเรียนสามเณร  สามเณรเณรที่เข้าเรียนในโรงเรียนสามเณร  เป็นเด็กยากจนที่ไม่มีโอกาสทางการศึกษา”
เป็นเวลากว่า  30  ปี

ที่โครงการอาหารเพลเพื่อสามเณรในชนบท  มูลนิธิเด็ก  สนับสนุนการบรรพชาสามเณร  บวชศีลจาริณีและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน  แก่วัดและโรงเรียนพระปริยัติธรรมทั้ง  4 ภาค  ในช่วงฤดูกาลปิดภาคเรียนในเดือนเมษายนของทุกปี ซึ่งจะมีเด็กเยาวชนชายหญิง ได้ถือโอกาสในการฝึกฝนอบรมตนเองตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา  อันก่อให้เกิดประโยชน์กับตนเอง  สังคมและเติบโตขึ้นเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี อีกทั้งเป็นช่องทางให้เด็กผู้ชายที่ครอบครัวยากจน  ขาดโอกาสทางการศึกษา  ได้ใช้ช่วงของการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  เป็นโอกาสในการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยและฝึกฝนอบรมตนเองในระบบการศึกษาของสงฆ์ เอาวุฒิไปเทียบกับหลักสูตรสามัญ  เพื่อเรียนต่ออาชีวศึกษาหรือเรียนต่อปริญญาตรี  และเตรียมสู่ความเป็นพระในการสืบพระพุทธศาสนาต่อไป

สำหรับผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนโครงการมูลนิธิเด็ก โรงเรียนพระปริยัติธรรม ได้ที่ท่านพระครูอนุกูลนันทกิจ (คงศิลป์ เขื่อนอ้น) ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิโครธาราม อ.ท่าวังผา จ.น่าน  55140
0817964699

สำหรับ โครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ของเซเว่น อีเลฟเว่น เป็นการส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์และน้ำดื่ม เพื่อสนับสนุนภารกิจในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฎิบัติหน้าที่ที่โรงพยาบาลสนามทั่วประเทศปัจจุบันมอบไปแล้วกว่า 50 แห่งทั่วประเทศ โดยบริษัทยังเดินหน้าประสานความร่วมมือผ่านทางมหาเถรสมาคม เพื่อน้อมถวายเครื่องวัดอุณหภูมิและแอลกอฮอล์ให้กับวัด พระสงฆ์ สามเณร และทยอยมอบของใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตให้กับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นไปตามปณิธานของซีพี ออลล์ “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้กับทุกคน”
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักบริหารภาพลักษณ์องค์กร บมจ.ซีพี ออลล์
โทร. 02-071-1921 หรือเข้าชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : www.cpall.cp.th

@@@@@@@@@@

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น
โทร. 0848084888