น่าน-อำเภอเวียงสา ตรวจโรงแรมในเขตรับผิดชอบ

โดยการอำนวยการของนายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเวียงสา วันที่ 16 พ.ย.60 เวลา 13.00 น. ได้มอบหมายให้นายพงษ์ศิลป์  ผาลา หน.บห.ปค.อ.เวียงสาเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อ.เวียงสา รอง.ผก.สภ.เวียงสา ชุดมวลชลสัมพันธ์ ม.15 สาธารณสุข อ.อ.เวียงสาเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเทศบาลต.กลางเวียง กำนันผู้ใหญ่บ้าน ต.กลางเวียงออกตรวจสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายห้องพัก โรงแรม และบ้านพักห้องเช่าที่มีลักษณะเข้าข่ายโรงแรมเพื่อให้ปฎิบัติตามข้อกฏหมายอย่างถูกต้องต่อไป

ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล ผู้สื่อข่าวกองบรรณาธิการ รายงาน