บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด และ ชมรมอาสาสมัครเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ (HPC Volunteer Club) ได้จัดให้มี พิธีมอบ-รับเงินประกันชีวิต เงินสวัสดิการ และเงินสมทบทุนจากครอบครัวไฟฟ้าหงสา

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด และ ชมรมอาสาสมัครเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ (HPC Volunteer Club) ได้จัดให้มี พิธีมอบ-รับเงินประกันชีวิต เงินสวัสดิการ และเงินสมทบทุนจากครอบครัวไฟฟ้าหงสา เพื่อช่วยเหลือครอบครัวของ “นายอนุพงษ์ มีเพียร” พนักงานตำแหน่ง Senior Officer – Mine Supervision Supervisor B ฝ่าย Mine Operation ที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง

ในวันที่ 14 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา เป็นเงินจำนวน 774,645 บาท ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นผู้มอบเงินให้กับครอบครัวของพนักงานโดย นายคทายุทธ์ ชูพูล กรรมการผู้จัดการบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด และนายจิรศักดิ์ ทิพย์บำรุง รองกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ฝ่ายเหมือง ณ สำนักงานโพนจัน เมืองหงสา แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว