ผู้ว่าน่าน นำหน่วยงานด้านความมั่นคงประชุมร่วมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านจังหวัด

วันนี้ (24 พ.ค. 64) ที่ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดน่านเข้าร่วมประชุมชี้แจงและรับมอบนโยบายของ พล.อ.ประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กับคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านจังหวัด และจังหวัดพื้นที่ชายแดน ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VCS) จากห้องประชุม 301 ทำเนียบรัฐบาล

โดยมีนายนิวัฒน์ งามธุระ นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านตลอดจนหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุม
สำหรับการประชุมศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านจังหวัดในครั้งนี้เป็นการมอบนโยบายแนวทางบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

โดย พล.อ. ประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการให้ฝ่ายความมั่นคง ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และกระทรวงแรงงาน ประสานการทำงานเป็นหนึ่งเดียวกัน ภายใต้กลไก “ศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านของจังหวัด” ร่วมกันคุมเข้มเฝ้าระวังป้องกันและปราบปรามการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย การลักลอบขนส่งยาเสพติด และสินค้าผิดกฎหมาย ควบคู่ไปกับการคุมเข้มมาตรการป้องกันควบคุมโรค ตั้งแต่พื้นที่ชายแดน ต่อเนื่องเข้ามาพื้นที่ชั้นใน และเขตเมืองอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ยังได้ทุกจังหวัดชายแดน ต้องใช้กลไก

“ศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านของจังหวัด” เพิ่มความถี่ลงกำกับขับเคลื่อนงานกับหน่วยงานความมั่นคงในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่อย่างต่อเนื่องและจริงจังถึงระดับหมู่บ้าน ตำบลติดชายแดน คู่ไปกับกลไก กอ.รมน.จว. โดยให้วางเครือข่ายเฝ้าระวังดึงประชาชนในพื้นที่ร่วมเป็นหูเป็นตา ไม่ให้มีผู้ลักลอบหลบหนีเข้ามาในทุกช่องทาง โดยเฉพาะต้องหยุดการเคลื่อนไหวของผู้นำพาในพื้นที่ และประชาสัมพันธ์ขยายผลความร่วมมือประชาชนไปด้วยกัน


ในส่วนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน รองนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้เร่งเข้าไปตรวจสอบความเชื่อมโยงจากผลการสอบสวนถึงผู้ประกอบการที่สั่งนำแรงงานเถื่อนเข้าและให้ประสานกับฝ่ายความมั่นคง ทำลายเครือข่ายการลักลอบนำเข้าแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเดิมและที่พบใหม่ให้หมดสิ้นโดยเร็ว พร้อมกับให้เร่งรัดการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติที่ยังตกค้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดโดยเร็ว พร้อมกันนี้ขอให้ดำรงความต่อเนื่องเชิงรุก ตรวจคัดกรองแค้มป์คนงานและสถานประกอบการ รวมทั้งกำกับติดตามการเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นกลุ่มก้อนที่อาจนำพาโรคโดยไม่รู้ตัว ทั้งนี้ขอให้เน้นงานเชิงรุก โดยกำหนดมาตรการป้องกันและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด กับสถานประกอบการที่ยังใช้แรงงานผิดกฎหมาย ร่วมไปกับขอความร่วมมือสถานประกอบการระงับการใช้แรงงานผิดกฎหมายโดยเด็ดขาด


นอกจากนี้ ยังได้กำชับการทำงานของหน่วยงาน ตชด. ตม. และตำรวจภูธรทุกพื้นที่ สนับสนุนการทำงานของ ศูนย์สั่งการชายแดนฯ และกวดขันเพิ่มจุดตรวจทั้งเส้นทางหลักและรอง สกัดกั้นการลักลอบเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในพื้นที่ชั้น และควบคุมการเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นกลุ่มก้อน ทั้งนี้ยังให้คงความต่อเนื่องเปิดปฏิบัติการ กวาดล้างจับกุมการค้ามนุษย์ ยาเสพติด แหล่งมั่วสุมในทุกพื้นที่ชุมชน โดยให้ขยายผลยึดทรัพย์ผู้เกี่ยวข้องทุกราย เพื่อร่วมกันควบคุมโรคและการกระทำที่ผิดกฎหมายควบคู่กันไป พร้อมขอให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ไม่ประมาท เพื่อความปลอดภัยของทุกคน
………………………………………………สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน          นสพ.น่านนิวส์ออนไลน์ รายงาน