น่าน-หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน ปันน้ำใจสู้โควิด มอบผลผลิตการเกษตรแก่บุคลากรทางการแพทย์

วันนี้ 21 พฤษภาคม 2564 ที่หน้าอาคารสิริเวชรักษ์ โรงพยาบาลน่าน นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นำหัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำโดยนายศักดิ์สิทธิ์ ศรีวิชัย เกษตรจังหวัดน่าน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่มะม่วง ส่งมอบผลผลิตทางการเกษตร แก่บุคลากรทางการแพทย์เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคในระลอกใหม่นี้ด้วย โดยผลผลิตทางการเกษตรที่ส่งมอบในครั้งนี้

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรจังหวัดน่านได้ร่วมกัน อุดหนุนงบประมาณ เพื่อจัดหา สนับสนุนซื้อผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงในจังหวัดน่าน และเกษตรกรอื่นๆในจังหวัดน่าน ซึ่งประสบภาวะด้านราคาที่ได้รับผลกระทบจาก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โดยมีผลผลิต ประกอบด้วย 1. มะม่วงน้ำดอกเบอร์ 4 และน้ำดอกไม้สีทอง จำนวน 4 ตัน 2. มะม่วงเขียวเสวย จำนวน 100 กิโลกรัม 3. ข้าวสาร(หอมมะลิ 15 กก.) จำนวน 10 ถุง 4. ไข่ไก่ จำนวน 50 แผง 5. น้ำดื่ม จำนวน 50 แพ๊คมะม่วงทองจำนวน 5,000 ลูก มะม่วงจำนวน 250 กิโลกรัม

ให้แก่ โรงพยาบาลน่าน พร้อมกันนี้ ทางโรงพยาบาลน่าน จะได้จัดสรรค ผลผลิตทางการเกษตร และสิ่งของต่างๆ ที่ได้รับมอบในครั้งนี้ นำไปแจกจ่ายให้แก่ โรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อส่งมอบความรัก ความห่วงใย สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และภารกิจต่อสู้กับปัญหา ของการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

ทางด้าน นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน ตระหนักถึงความสำคัญในการเร่งฟื้นฟูผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์จึงจัดกิจกรรม เพื่อรณรงค์ส่งเสริมสินค้าเกษตรและช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์ COVID-19 โดยเชิญชวนให้ส่วนราชการและประชาชนช่วยกันอุดหนุนซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพดีไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19


พร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนร่วมกันอุดหนุนสินค้าเกษตรคุณภาพดีจากเกษตรกรโดยตรง ส่งมอบเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และครอบครัวที่อยู่ห่างไกลกัน ประกอบกับในขณะนี้เกิดการระบาดระลอกที่ 3 ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ต้องทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน                      กองบรรณาธิการน่านนิวส์รายงาน