น่าน- เรือนจำน่านวางมาตรการคนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้า ญาติเยี่ยมทางLine ออกศาลผ่าน Skype ป้องกันการแพร่ระบาด โควิด 19

นายเลิศชาย ชูรัตน์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดน่าน เปิดเผยว่า เรือนจำจังหวัดน่านมีผู้ต้องขังทั้งสิ้น 1,236 คนเป็นชาย 1,099 คน เป็นหญิง 137 คน โดยมีอัตราเฉลี่ยผู้ต้องขัง เข้าวันละ 3-5 คนหรือเฉลี่ยเดือนละ 100 คนและอัตราการปล่อยตัวประมาณเดือนละ 40-50 คน สำหรับมาตรการ เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของเรือนจำกลางจังหวัดน่าน เป็นมาตรการ “คนในห้ามออก คนนอกห้ามเข้า” มีการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิผู้ต้องขัง โดยเฉพาะผู้ต้องขังใหม่ จะต้องอยู่ในห้องกักโรค 21-30 วัน และจะต้องตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ covid19

ในผู้ต้องขังเข้าใหม่ทุกราย โดยประสานขอเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน่านมาทำการตรวจ และติดตามอาการ วัดไข้ จนกว่าจะออกจากห้องกักโรค มีห้องแยกกักโรค 4 ห้อง ห้องกักโรคแดนสถานพยาบาลอีก 4 ห้อง แยกหญิง ชาย สำหรับผู้ต้องขังที่กลับมาจากโรงพยาบาลนอกหรือมีโรคประจำตัว คัดกรองแล้ว และเข้าข่ายความเสี่ยงสูงหรือมาจากพื้นที่เสี่ยงสูง มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ต้องขังทราบวิธีการดูแลป้องกันโรค แจกหน้ากากอนามัยให้ผู้ต้องขังสวมใส่ตลอด 24 ชั่วโมง เน้นย้ำให้ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง งดกิจกรรมนอกเรือนจำ และงดการย้ายผู้ต้องขังไปเรือนจำอื่นยกเว้นกรณีจำเป็น เว้นระยะห่างระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง มีการตรวจหาสารพันธุกรรมไวรัสโคโรนา 2019 ให้เจ้าหน้าที่ทุกคน

งดการเยี่ยมของญาติตามปกติ โดยจะให้บริการเยี่ยมญาติผ่านทาง Application Line ซึ่งญาติจะต้องประสานติดต่อ ทาง LINE ของเรือนจำจังหวัดน่านเพื่อจองเวลาในการเยี่ยมผู้ต้องขัง ซึ่งผู้ต้องขังแต่ละคนจะได้รับเวลาเยี่ยมไม่เกิน 10 นาที
กรณีออกศาล ซึ่งเดิมต้องไปฟังคำพิพากษาที่ศาล ได้มีการประสานไปยังศาลจังหวัดน่าน ตัดสินผ่าน Application Skype โดยไม่ต้องนำผู้ต้องขังออกจากเรือนจำ
อย่างไรก็ตาม ที่เรือนจำจังหวัดน่านยังไม่มีผู้ต้องขังติดเชื้อ covid-19 แม้แต่รายเดียว
สำหรับกิจกรรมที่ต้องใช้วิทยากรภายนอก งดทั้งหมดและให้เจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดน่านเป็นวิทยากรอบรมแทน


ส่วนกิจกรรมออกกำลังกาย การฝึกอาชีพ ยังคงดำเนินอยู่ แต่ต้องรักษาระยะห่าง ผู้ต้องขัง 1 คน จะได้รับอาหาร 1 ถาด ห้ามรับประทานปะปนกัน
สำหรับญาติผู้ต้องขังที่ต้องการฝากเงิน ให้ผู้ต้องขังสามารถฝากเป็นธนาณัติ เรือนจำจังหวัดน่านได้จัดตั้งไลน์ศูนย์บริการประชาชนของเรือนจำจังหวัดน่าน ซึ่งสามารถ สอบถามได้ทุกเรื่องเกี่ยวกับผู้ต้องขัง
นอกจากนี้ยังได้เตรียมแผนกรณีมีผู้ต้องขังติดเชื้อโควิด 2019 ก็จะแจ้งให้โรงพยาบาลน่านเข้าให้การรักษา โดยจะคัดแยกผู้ต้องขังที่ติดเชื้อออกจากผู้ต้องขังทั้งหมด กรณีเกิดการระบาดก็จะจัดทำโรงพยาบาลสนามในเรือนจำ โดยได้เตรียมสถานที่ไว้เบื้องต้นประมาณ 30 เตียง และหากมีจำนวนผู้ต้องขังติดเชื้อเพิ่มขึ้น ก็ได้จัดเตรียมที่เรือนจำชั่วคราวเขาน้อย เป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 ซึ่งจะรองรับผู้ต้องขังได้อีกจำนวนหนึ่ง กรณีผู้ต้องขังป่วย จะมีเจ้าหน้าที่ควบคุม ไปยังสถานพยาบาลผู้ต้องขัง 1 คนต่อเจ้าหน้าที่ 2 คน


ส่วนกรณีการรับวัคซีน ป้องกัน covid 2019 นั้น ขณะนี้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนหมดแล้ว ส่วนผู้ต้องขังนั้น ได้ประสานไปยังผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน หากมี ส่วนที่เหลือ ก็จะขอมาฉีดวัคซีนให้กับผู้ต้องขังด้วย เนื่องจากสถานที่ภายใน เรือนจำจังหวัดน่านค่อนข้างจะคับแคบ เมื่อเทียบกับปริมาณผู้ต้องขัง ซึ่งหากเกิดการป่วยด้วยโรคดังกล่าว จะแพร่ระบาดเร็วมาก จึงต้องวางมาตรการไว้อย่างรัดกุมและมีการซ้อมแผนเรียบร้อยแล้ว

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน                      กองบรรณาธิการน่านนิวส์รายงาน