โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส Covid-19 ให้กับบุคลากรในโครงการ

ในระหว่างวันที่ 5-19 พฤษภาคม 2021 หน่วยงานสุขภาพ ฝ่ายความปลอดภัย สุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม และคุณภาพ ของ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ร่วมกับ คณะแพทย์ และ พยาบาล ของโรงพยาบาลหงสา เมืองหงสา แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว จัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส Covid-19 ให้กับพนักงานในโครงการฯ ตลอดจนผู้รับเหมาที่เกี่ยวข้องที่ทำงานในพื้นที่โครงการฯ

เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และ ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 โดย บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้รับการสนับสนุนวัคซีน จำนวน 8,000 โดส จาก แผนกสาธารณสุข แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว

​ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการควบคุม ป้องกัน การแพร่ระบาดไวรัส Covid-19 ของ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด


เพื่อกำหนดนโยบาย และ มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาด อีกทั้งเพื่อเป็นแนวทางปฎิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายจากภาครัฐของ สปป.ลาว และ ประเทศไทย อีกด้วย และถึงแม้ว่าบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด

จะได้รับการสนับสนุนวัคซีนดังกล่าวมาแล้วนั้น บริษัทฯก็ยังคงเน้นย้ำให้พนักงานภายในโครงการฯทุกคนดูแลตัวเอง ร่วมมือปฎิบัติตามมาตรการต่างๆของภาครัฐอย่างเคร่งครัด ใส่หน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่าง ตรวจวัดอุณหภูมิ เพราะวัคซีนที่ดีที่สุดนั้นเริ่มจากการรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคม

บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ขอแสดงความขอบคุณ รัฐบาลแห่ง สปป.ลาว และ แผนกสาธารณสุข แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว ที่ให้การสนับสนุนวัคซีนป้องกันไวรัส Covid-19 ในครั้งนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานไฟฟ้าของ สปป.ลาว และ ประเทศไทย ต่อไป