ด่วน-มติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ล็อกดาวน์อำเภอเชียงกลาง หมู่ 5 และหมู่ 13 ขณะเดียวกันเตรียมออกประกาศจังหวัดฉบับที่ 11

นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์ ผู้ป่วย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ในจังหวัดน่าน ระลอกใหม่มีจำนวน 90 คน รวมผู้ป่วยสะสม 91 คน ขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล 3 แห่งคือโรงพยาบาลน่าน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว และโรงพยาบาลสนาม

โรคโควิด-19 ในจังหวัดน่านระบาดอยู่ใน 9 อำเภอ 29 กลุ่ม โดย cluster เชียงกลาง เป็นกลุ่มที่ระบาดล่าสุดและขยายเป็นวงกว้าง และมีผู้ป่วยมากที่สุดสูงถึง 27 คน ในจำนวนนี้มีผู้สูงอายุ มากที่สุด 91 ปี มีการระบาด 4 วง ผู้ติดเชื้อ มาจากจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดระยอง มาแพร่กระจายในงานสังสรรค์ ด้วยการดื่มสุราแก้วเวียน ระบาดหนักที่สุดที่หมู่ 5 และหมู่ 13 ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง ดังนั้นจึงเตรียมออกมาตรการเร่งด่วนในการควบคุม cluster บ้านสบกอน อำเภอเชียงกลาง ห้ามเข้าออกพื้นที่หมู่ 5 และหมู่ 13 ตำบลเชียงกลาง

ห้ามออกนอกเคหสถานในเวลา 21.00 น. ร้านอาหารให้ซื้อกลับไปกินที่บ้านได้เท่านั้น งดการจัดกิจกรรมรวมพลคนหมู่มาก สอบสวนโรคและคัดกรองกลุ่มเสี่ยงกรณีพบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง สุ่มตรวจเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง เช่น ตลาดสด ห้าง ร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ ปั๊มน้ำมัน และร้านอาหาร ตั้งด่านคัดกรอง ชะลอการเดินทางเข้า-ออก และวางมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ โดยคำสั่งจะมีผลตั้งแต่ เที่ยงคืนของวันที่ 28 เมษายน 2564 เป็นต้นไป มีผลบังคับใช้ 14 วัน หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้จังหวัดน่านเตรียมออก ประกาศ ฉบับที่ 11 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2564 เป็นต้นไป มีสาระสำคัญ ที่น่าสนใจหลายเรื่องทั้งการบังคับให้สวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่อยู่นอกเคหสถาน ห้ามจัดกิจกรรมที่รวมกลุ่มของคนหมู่มาก กรณีมีความจำเป็นต้องจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนตั้งแต่ 20 คนขึ้นไปต้องขออนุญาตนายอำเภอ สามารถติดตามรายละเอียดได้ ทางหน้าเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน

สำหรับสถานศึกษา จะเปิดภาคเรียน ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในส่วนของจังหวัดน่านมีสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจำนวน 402 แห่ง สังกัดเอกชนและอื่นๆ 275 แห่ง รวม 677 แห่ง มีนักเรียน นักศึกษากว่า
87,000 คน ครูอาจารย์กว่า 7,000 คน

ขณะที่จุด ตรวจทั้ง 7 แห่ง มีด่านถาวร 4 ด่านและจุดตรวจชั่วคราวอีก 3 ด่าน มีรถเข้า 200,000 กว่าคัน ประชาชนเดินทางเข้าจังหวัดน่านกว่า 409,000 คน คนเดินทางออกกว่า 300,000 คน

ด้านสินค้าเกษตร ได้มีการประชุม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 เนื่องจาก สถานการณ์ covid-19 ส่งผลกระทบ ต่อการกระจายผลผลิตสินค้าเกษตรออกนอกพื้นที่ โดยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาจะมีผลผลิตกว่า 5,000 ตัน ขณะที่ลิ้นจี่ ให้ผลผลิตไปแล้วกว่า 10 ตัน เดือนหน้าจะมีอีกกว่า 3,000 ตัน มะม่วงจะออกผลผลิตระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนกว่าหมื่นตัน และลำไยจะออกผลผลิตระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนกว่า 30,000 ตัน ทั้งหมดนี้อาศัยตลาดนอกพื้นที่ร้อยละ 95 ซึ่งจะต้องมีผู้ประกอบการเข้ามาตั้งล้งรับซื้อในพื้นที่ โดยผู้ประกอบการเหล่านี้จะต้องนำทีมงานเข้ามา ซึ่งจะต้องมีระบบการบริหารจัดการ ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข โดยต้องแจ้งหน่วยงานคณะกรรมการระดับอำเภอเข้าไปดูแลและขออนุญาตอย่างถูกต้อง กรณีคนขับรถต้องขอหนังสือรับรองการขนส่งไปแสดง ณ จุดส่งสินค้าและวันเดินทางกลับต้องขอใบรับรองมีผู้ประสานงานรับรองให้เข้าพื้นที่

ด้านถนนคนเดินยังคงปิดอยู่ ตลาดต้องชมทั้ง 5 แห่งปิดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ยกเว้นตลาดต้องชมที่ห้างดีเบส ซึ่งปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด ในขณะที่ตลาดนัดต่างอำเภอบางแห่งเปิด แต่ได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้สั่งการให้ตลาดทุกแห่งดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัดและจัดให้มีการเข้า-ออกทางเดียว

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน                     กองบรรณาธิการน่านนิวส์รายงาน