รองพ่อเมืองลำปาง รุดมอบศูนย์คนไร้ที่พึ่งเร่งตรวจสอบผู้เฒ่าวัย 88 ปีขอทานหน้าวัด

 วันที่ 25/4/2564 นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผวจ.ลำปาง มอบหมาย นาย ณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางสาวชุติพร คำลือ นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่ เวลา 14.00 น ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง

กรณีพบเจอชายสูงอายุ ขอทานบริเวณตลาดสดบ้านสันหลวง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ผลการลงพื้นที่ในบริเวณตลาดสดบ้านสันหลวง ไม่พบเจอชายสูงอายุดังกล่าว เจ้าหน้าที่จึงได้ประสานไปยัง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 นายเดชา วีเกษ เพื่อสอบถามข้อมูลชายสูงอายุขอทาน

จากการสอบถามข้อมูลจากแม่ค้าในตลาด ทราบว่า ชายคนดังกล่าว มาขอทานในตลาดเป็นครั้งคราว ไม่ได้มาเป็นประจำ โดยมีลูกชายผู้นำส่ง จากนั้น เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จึงเดินทางไปพบชายคนดังกล่าวฯ ที่บ้าน พักตามที่อยู่ที่แม่ค้าในตลาดให้ข้อมูล และพบกับ ชายสูงอายุพร้อมบุตรชาย ทราบชื่อ นายอิน นามสมมุติ อายุ 88 ปี ที่อยู่ 365/2 หมู่ที่ 11 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

บุตรชายให้ข้อมูลว่า นายอิน นามสมุติไปขอทานในตลาดจริง แต่ไม่ได้ไปบ่อย เนื่องจากประสบกับสภาวะปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ รายได้ไม่เพียงพอ อาศัยแค่เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนละ 800 บาท ซึ่งไม่เพียงพอกับรายจ่ายประจำวัน และตนเองมีอาชีพขายของเก่า แต่รายได้ไม่ต่อเนื่อง ประสบกับสถานการณ์โควิด 19 รอบ 3 ส่งผลให้ประสบปัญหาเรื่องรายได้ของครอบครัวเป็นอย่างมาก ตนจึงให้นายอิน นามสมุติ ไปขอทานที่ตลาดเพื่อนำเงินมาไช่จ่ายในครอบครัว เบื้องต้นผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้ให้คำแนะและชี้แจงเกี่ยว พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน 2559 แก่บุตรชายนายอินจันทร์ ถ้าหากยังกระทำการขอทานอีก จะมีโทษตามกฏหมายควบคุมการขอทาน

ทั้งจำทั้งปรับ และให้การแนะนำว่าหากนายอินจันทร์ มีความสามารถด้านดนตรี เช่น การละเล่น ดีด สี ตีเป่า ให้พานายอิน นามสมมุติ ไปขอทำบัตรผู้แสดงควาามสามารถที่สำนักงานพัฒนาสังคม จังหวัดลำปาง และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดลำปางได้พิจารณาให้การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยเบื้องต้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จำนวน 3,000 บาท

พร้อมวางแผนให้ลูกชายมีอาชีพที่ดีเหมาะสมกว่านี้อีกด้วยเพื่อไม่ให้การกระทำการไปขอทานใน ส่วนบุตรชาย นายอิน นามสมมุติ ได้รับทราบพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าว และจะไม่ให้นาย อินฯ นามสมมุติ ไม่กระทำการขอทาน อีกต่อไป