อบจ.น่าน แถลงรายละเอียดการร่วมจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม

 

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2564 นายนพรัตน์ ถาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมแถลงข่าวให้รายละเอียดถึงอำนาจหน้าที่ของ อบจ.น่าน ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ความพร้อมในการให้บริการ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ อบจ.น่าน ในสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้
โดยนายก อบจ.น่าน ได้กล่าวว่าตามที่จังหวัดน่านมีคำสั่งแต่งตั้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นรองประธานคณะอนุกรรมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามจังหวัดน่าน ซึ่ง อบจ.น่าน ได้ให้พื้นที่ของโรงยิมเนเซียม สนามกีฬา อบจ.น่าน ใช้เป็นสถานที่ในการก่อสร้างนั้น ในขณะนี้มีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 95%

โดยในวันนี้กำลังพลจิตอาสา มทบ.38 รวมทั้งกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่าน จะได้เข้าทำการติดตั้งเตียงโรงพยาบาลสนาม (ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก รพ.ค่ายสุริยพงษ์ ,ม.พัน 10, กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่าน)พร้อมที่นอนและหมอน โต๊ะสำนักงาน นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ยังได้สนับสนุนเก้าอี้สำนักงาน ตู้ใส่เวชภัณฑ์ต่างๆ

วิทยาลัยเทคนิคน่านสนับสนุนคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะและระบบกระจายเสียง ลำโพงพร้อมไมโครโฟน บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จังหวัดน่าน สนับสนุนอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เนต internet access point และ อบจ.น่าน ยังได้ทำการติดตั้งกล้องวงจรปิด ชุดอินเตอร์คอม จอมอนิเตอร์ พัดลม ตู้เหล็ก สำหรับใส่เสื้อผ้าผู้ป่วย ล็อคเกอร์เก็บของ ฉากกั้นพื้นที่ ก๊อกน้ำระบบเซ็นเซอร์ ตลอดจนอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและอุปกรณ์เฝ้าระวังอื่นๆ รวม 12 รายการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลสนามดังกล่าวด้วย ซึ่งถ้าจังหวัดน่านมีผู้ป่วยที่จะต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนาม ก็จะทำการปิดการให้บริการสนามกีฬา อบจ.น่าน ทุกส่วน และจะมีการแจ้งให้สาธารณชนได้ทราบในทันที


นอกจากนี้นายก อบจ.น่าน ยังได้กล่าวถึงการป้องกันโควิด – 19 ใน อบจ.น่าน ว่าได้มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิความร้อนในร่างกาย หรือ Termal Camera บริเวณโถงทางเข้าด้านหน้า มีบริการเจลล้างมือแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัยสำหรับเจ้าหน้าที่ รวมทั้งผู้ที่มาติดต่อราชการ โดยจะต้องผ่านจุดคัดกรองนี้ทุกครั้ง ถ้าหากนายก อบจ.น่าน ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือมีการแพร่ระบาด จะต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อ และกักตัวเองเป็นระยะเวลา 14 วันทันทีโดยไม่มีข้อยกเว้น นายก อบจ.น่าน ยังขอความร่วมมือข้าราชการและเจ้าหน้าที่ อบจ.น่าน ให้มีวินัยในตนเองที่ต้องทำงานร่วมกับคนหมู่มาก โดยต้องปฏิบัติตามหลัก DMHTTA อย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ รวมทั้งแนวทางชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เพื่อสร้างความปลอดภัยในองค์กร และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สังคมต่อไป


ในการนี้นายณัฐพงษ์ ใบยา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ได้ร่วมให้รายละเอียดว่า ตนได้เน้นย้ำให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนในพื้นที่ของตนเอง ทั้งการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันตามหลัก DMHTTA อีกทั้งได้ขอความร่วมมือในการดูแลพี่น้องประชาชนตามแนวทางชีวิตวิถีใหม่ ทั้งการใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ รักษาระยะห่างทางสังคม ติดต่อสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด รักษาความสะอาดอยู่เสมอ โดยในบางกรณีก็จำเป็นที่จะต้อง Work From Home เพื่อให้ผ่านวิกฤติโควิดนี้ไปด้วยกันอย่างปลอดภัย
โดยในช่วงท้ายของการแถลงข่าว

นายก อบจ.น่าน ยังได้ขอบคุณทุกภาคส่วนในจังหวัดน่านที่ได้ผนึกกำลังและจับมือกันฟันฝ่าช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน ซึ่งต้องอาศัยความรัก ความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อจังหวัดน่านจะได้ปลอดภัยและห่างไกลจากโควิด – 19 ได้อย่างมั่นใจ และ อบจ.น่าน จะเป็นหน่วยงานที่อยู่รับใช้พี่น้องประชาชนชาวน่านตลอดไป