พุทธศาสนิกชนประชาชนชาวจังหวัดน่าน ถวายทานสลากภัตร เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และสืบสานประเพณีที่เก่าแก่มาแต่โบราญ

 

เมื่อวันที่ 5 ก.ย.60 วัดพระธาตุช้างค้ำพระอารามหลวง อำเภอเมืองน่าน บรรดาเหล่าพุทธศาสนิกชน ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวน่าน ร่วมทำบุญถวายทานสลากภัตร เพื่ออุทิศส่วนบุญกุศล ให้ผู้มีพระคุณและบรรพบุรุษ เจ้ากรรมนายเวร ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่และเป็นประเพณีที่สำคัญของชาวล้านนาน่าน จากค่านิยมที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ จนกลายเป็นประเพณีสืบทอดหลายชั่วอายุคน

ปีนี้ มีพุทธศาสนิกชน ประชาชน และนักเรียนจากโรงเรียนนันทบุรีวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (นำก๋วยสลาก) หรือ สลากภัตร เข้ามาถวาย ซึ่งคณะศรัทธาทุกหมู่เหล่า ช่วยกันสร้างต้นสลากเป็นรูปต่าง ๆ ปลายยอดกางร่มขึ้น ตั้งด้วยแรงศรัทธา และความสามัคคี ก๋วยสลากภัตรสานจากไม้ไผ่ หรือที่เรียกว่า ก๋วยสลาก ข้างในถูกห่อหุ้มด้วยใบขมิ้น และใบตอง บรรจุข้าวสารอาหารแห้ง อาหารปรุงสุก พริก กะปิ น้ำปลา น้ำมันพืช หอม กระเทียม พริกแห้ง เครื่องอุป-โภคบริโภค ด้านบน ก๋วยสลาก จะมีใบหมากพลู ไม้ดอกไม้ประดับมัดรวมกัน มีเทียนบุหรี่ มัดติดไม้เสียบเงินที่เป็นปัจจัย ส่วนในก๋วยสลาก จะมีใบโพยทาน ที่เขียนไว้ว่า “สลากก๋วยนี้จัดตานอุทิศไปหาคนที่ล่วงลับไปแล้ว เช่น พ่อแม่พี่น้องญาติมิตร และเจ้ากรรมนายเวร สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทพยดาพรหมชั้น ต่าง ๆ

โดยจัดขบวนแห่ก๋วยสลาก มาร่วมงานเป็นกลุ่มเป็นคณะ เพื่อนำมาถวายแด่พระภิกษุสามเณร ซึ่ง งานบุญประเพณีทานสลาก ของวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหารพระอารามหลวง จัดเป็นประจำทุกปี ถือเป็นประเพณีของคนล้านนา ที่มีชื่อเรียกแตกต่างกันไป ตามท้องถิ่นนั้น ๆ “การถวายทานก๋วยสลากภัตร ถือว่า ผู้ทำบุญเป็นคนโชคดี ทั้งผู้รับและผู้ให้ ซึ่งต้องจัดขึ้นที่วัด พระธาตุช้างค้ำวรวิหาร เป็นวัดของเจ้าผู้ครองนครน่าน ซึ่ง ในสมัยโบราณเป็นวัดแรกเริ่มต้น จากนั้นวัดอื่น ๆ จึงจะจัดถวายทานได้ ซึ่ง งานบุญประเพณีทานสลาก ของวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหารพระอารามหลวง ได้จัดเป็นประจำทุกๆ ปี โดยมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมทำบุญ เป็นจำนวนมาก

กองบรรณาธิการ นสพ.น่านนิวส์