น่าน – พายุฤดูร้อนถล่ม 3 อำเภอสองแคว/ท่าวังผา/ปัว (มีคลิป)

 

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 18.00 น. ในพื้นที่อำเภอท่าวังผา อำเภอปัว และอำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ทำให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายดังนี้
1. อำเภอท่าวังผา
1.1 ตำบลท่าวังผา หมู่ที่ 2 – 7 รวม 6 หมู่บ้าน สถานีตำรวจท่าวังผาความเสียหายบางส่วน
1.2 ตำบลป่าคา หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 รวม 2 หมู่บ้าน
1.3 ตำบลริม หมู่ที่ 1,3,4,5,6,7 รวม 6 หมู่บ้าน
1.4 ตำบลแสนทอง หมู่ที่ 1 รวม 1 หมู่บ้าน

2. อำเภอปัว
2.1 ตำบลอวน หมู่ที่ 3,4,5,9 รวม 4 หมู่บ้าน บ้านเรือนได้รับความเสียหาย จำนวน 4 หลัง ศูนย์เด็กเล็ก จำนวน 1 หลัง และโรงเรียน จำนวน 1 หลัง สถานีตำรวจสองแคว ต้นไม้ล้มทับอาคารได้ความเสียหายบางส่วน
3. ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว
3.1 บ้านสองแคว ม.5 ต.นาไร่หลวง จำนวน 11 หลัง มีจำนวน 2 หลัง ที่หลังคาเปิด จึงได้ไปพักอาศัยกับบ้านญาติ
3.2 บ้านปางไฮ ม.7 ต.นาไร่หลวง จำนวน 7 หลัง


ในพื้นที่ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  ทำให้บ้านเรือนประชาชน หมู่ที่ 4,5,6 ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ได้รับความเสียหาย โดยนายสุทัศน์ จินตเวชศาสตร์ นายอำเภอท่าวังผา /นายจำรัส  อินแก้ว รกน.หัวหน้าสนง.ปภ.จ.น่าน สาขาเชียงกลางและทางเทศบาลตำบลท่าวังผา โดยทางสำนักงาน ปภ.จ.น่าน สาขาเชียงกลาง ได้นำรถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมเจ้าหน้าที่ ไปสนับสนุนไฟส่องสว่าง และดำเนินการเคลื่อนย้ายต้นไม้ออกจาก บริเวณถนนน่าน-ทุ่งช้าง ซึ่งมีต้นไม้ล้มทัยเสาไฟฟ้าหลายจุด ซึ่งอยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือต่อไป