น่าน-ชาวบ้านเดือดร้อนหนัก เกือบลงไม้ลงมือวิวาทกัน เหตุแย่งน้ำไว้อุปโภค(มีคลิป)

 

 

ข่าววันนี้น่าน วันที่ 26 มีนาคม 2564 ที่บ้านพี้เหนือ ตำบลบ้านพี้ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ชาวบ้านต่างนำภาชนะใส่รถเข็นมารองน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภค หลังน้ำประปาภายในหมู่บ้านไม่ไหล เนื่องจากขาดน้ำดิบในการทำน้ำประปาหมู่บ้าน ส่วนน้ำประปาภูเขาก็เหลือเพียงแห่งเดียวที่ไหลอ่อนๆ ชาวบ้านต่างหาภาชนะมารองน้ำกับบ้านเพื่อใช้อุปโภคบริโภค แต่ประชากรในหมู่บ้านกว่า 300 หลังคาเรือนจึงเกิดการกระทบกระทันกันจนเกือบจะเกิดเหตุวิวาทกันหลายครั้ง
ส่วนบางหลังรอคอยรถน้ำจากทาง อบต.บ้านพี้ ที่จะคอยนำน้ำมาแจกจ่ายให้ชาวบ้านโดยตั้งถังรองน้ำไว้หน้าบ้าน แต่รถน้ำซึ่งเป็นรถดับเพลิงของทาง อบต.บ้านพี้ซึ่งมีขนาดความจุน้ำ 4,000 ลิตร ก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของชาวบ้าน

เนื่องจากต้องคอยนำน้ำไปแจกจ่ายอีกหลายหมู่บ้านที่ประสบปัญหาภัยแล้งเช่นเดียวกัน
ด้านน้ำบาดาลของชาวบ้านพบน้ำแห้งจนถึงก้นบ่อที่เป็นดินโคลน คาดอีก 3 วัน น่าจะไม่มีน้ำเหลือภายในบ่อ ด้านชาวบ้านในพื้นที่บ้านพี้กล่าวว่า ทุกวันนี้เดือดร้อนอย่างหนัก

เนื่องจากขาดน้ำใช้อุปโภคในครัวเรือน ทั้งเกิดความขัดแย้งกันเองในชุมชนเนื่องจากแย่งน้ำเพื่อนำไปใช้อุปโภคในครัวเรือน วอนหน่วยงานภาครัฐลงมาช่วยเหลือชาวบ้านแบบจริงจัง เห็นในข่าวโทรทัศน์ปล่อยขบวนรถน้ำตั้งมากมาย วิ่งวอนขอมาช่วยในพื้นที่บ้าง