อธิบดี DSI ลงพื้นที่น่าน รับคดีออกโฉนดรุกที่ป่า อ.เชียงกลาง

DSI รับเป็นคดีพิเศษที่ 105/2563 กรณีกลุ่มนายทุนร่วมกันบุกรุกออกโฉนดที่ดินรุกป่าต้นน้ำ ในท้องที่ ต.เชียงคาน อ.เชียงกลาง จ.น่าน

วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น.ที่ห้องประชุมกองร้อย ตชด. 325 อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน นายนิติปกรณ์ แสงสุวรรณ นายอำเภอเชียงกลาง , พล.ต.ต.มงคล สัมภวะผล ผบก.ภ.น่าน , พ.ต.อ.มนตรี ถาวร ผกก.สภ.เชียงกลาง , ว่าที่ พ.ต.ต.วิศิษฏ์ คำยา ผบ.ร้อย ตชด.325 , นายสมนึก เนียมศรี เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่ หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เชียงกลาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมคณะที่ได้เดินทางมาตรวจสอบข้อเท็จจริง

สืบเนื่องจากมีผู้ร้องเรียนต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีกลุ่มนายทุน นักการเมือง และเจ้าหน้าที่รัฐบุกรุกป่าต้นน้ำ บริเวณพื้นที่เหนืออ่างเก็บน้ำน้ำเลียบ บ้านดอนแท่น ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน มีพฤติการณ์เข้าไปยึดถือครอบครอง แผ้วถาง จับจองพื้นที่


โดยมีการออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้สั่งการให้ทำการสืบสวนกรณีดังกล่าว

จากการสืบสวนเบื้องต้นพบว่า โฉนดที่ดิน จำนวน 8 แปลง คือ โฉนดที่ดินเลขที่ 9373, 9374, 9375, 9376, 9383, 9389, 9388 และ 9356 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน เนื้อที่ประมาณ 250 ไร่ น่าจะเป็นการออกโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากมีสภาพพื้นที่เป็นที่เขา พื้นดินเป็นก้อนกรวดเป็นแนวสันเขา ไม่พบร่องรอยการทำประโยชน์

นอกจากนี้ยังตรวจสอบพบว่า มีโฉนดที่ดินแปลงข้างเคียงซึ่งออกในบริเวณเดียวกันอีกจำนวน 50 ฉบับ รวมเนื้อที่ประมาณ 1,150 ไร่ น่าจะออกโดยมิชอบด้วยกฎหมายด้วย เนื่องจากตรวจไม่พบว่ามีร่องรอยการทำประโยชน์และมีสภาพพื้นที่เช่นเดียวกัน รวมเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ 1,400 ไร่

พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำของผู้ออกโฉนดที่ดินและมีชื่อเป็นผู้ครอบครองโฉนดที่ดินทั้ง 58 แปลงดังกล่าว เป็นการกระทำเพื่อเข้ายึดถือครอบครองที่ดินของรัฐหรือที่ป่า โดยใช้วิธีการออกโฉนดที่ดินเป็นเครื่องมือในการเข้าไปยึดถือครอบครองที่ดิน เป็นการกระทำความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9 ประกอบมาตรา 108 ทวิ พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 54 ประกอบมาตรา 72 ตรี วรรคสอง และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 การกระทำดังกล่าวเป็นความผิดทางอาญาที่มีความซับซ้อน รวมทั้งมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ อันมีลักษณะเป็นคดีความผิดทางอาญามาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) (ก) และ (ข) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงได้มีคำสั่งให้รับเรื่องดังกล่าวเป็นคดีพิเศษตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) โดยมอบหมายให้กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบทำการสอบสวน

พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กล่าวว่า “กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีหน้าที่ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ของส่วนรวม การลงพื้นที่ในวันนี้เป็นการปกป้องผลประโยชน์ของรัฐ ซึ่งเป็นหน้าที่ของเรา”

ข่าว : ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น