น่าน-บริษัท ไฟฟ้าหงสา ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันชกมวยไทย ศึกวันธงไชยมหามงคล

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564
บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน และทีมงานฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันชกมวยไทย “มวยไทย ศึกวันธงไชยมหามงคล”

จัดโดย สมาคมครู ผู้ปกครอง และศิษย์เก่า โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ณ สนามมวยชั่วคราวโรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียน 2.เพื่อหางบประมาณในการสนับสนุนกิจกรรมกีฬาของโรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ได้รับเกียรติจากนายสันติภาพ อินทรพัฒน์ นายกสมาคมครู ผู้ปกครอง และศิษย์เก่า โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน มีนางสาวอัญรินทร์ ฉัตรโชติวรกิตติ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ เป็นผู้กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน เยาวชนและประชาชนทั่วไปในจังหวัดน่าน มาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง สำหรับการแข่งขันชกมวยไทย

ในครั้งนี้ บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้ร่วมสนับสุนงบประมาณ จำนวน 10,000 บาท