ไฟฟ้าหงสา ร่วมกิจกรรม CSR กับด่านศุลกากรทุ่งช้าง

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564
ด่านศุลกากรทุ่งช้าง จังหวัดน่าน นำโดยนายวิษณุ วงศ์เสาวรภย์ นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรทุ่งช้าง จัดกิจกรรม CSR กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ที่โรงเรียนบ้านกอกจูน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน มีนายยอดรัก วรรณศักดิ์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอกจูน พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับคณะฯ โดยกิจกรรม CSR ในครั้งนี้

มีกิจกรรมการมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์สำนักงาน อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเกษตร เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม ให้กับนักเรียนของโรงเรียนบ้านกอกจูน

ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปี 6 จำนวนนักเรียน 41 คน พร้อมกันนี้ได้เลี้ยงอาหารกลางวันและไอศครีม ให้กับนักเรียนด้วย ซึ่งกิจกรรม CSR กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในครั้งนี้

บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน ได้เข้าร่วมกิจกรรมและได้ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนในครั้งนี้ด้วย โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น มีความสุขและเป็นกันเองทั้งผู้ให้และผู้รับ

กองบรรณาธิการน่านนิวส์