น่าน- จับมือภาคีเครือข่าย หนุนผู้ประกอบการคลัสเตอร์เครื่องเงินและผ้าทอเมืองน่านต่อเนื่อง หลังฝ่าภัย COVID จัดงาน มหกรรมเครื่องเงินและผ้าทอน่านครั้งที่ 7 เชื่อมโยงตลาด นำเสนอสินค้าคุณภาพมาตรฐาน

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 จังหวัดน่าน โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน จับมือภาคีเครือข่าย แถลงข่าวจัดงานมหกรรมเครื่องเงินและผ้าทอน่าน ครั้งที่ 7 ซึ่งจัดมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายนิพันธ์ บุญหลวง เป็นประธานการแถลงข่าวงานมหกรรมเครื่องเงินและผ้าทอน่าน ครั้งที่ 7

นอกจากนี้ยังมี นายประยูร ใบยา หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน รักษาราชการแทนอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน // นายตันติกร วรรณวิภูษิต ประธานคลัสเตอร์เครื่องเงินน่าน // และนางสาวณัฐาศินี เสฏฐพงศ์โชค ประธานคลัสเตอร์ผ้าทอเมืองน่าน ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้

มีวัตถุประสงค์เพื่อสนองแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เครื่องเงินและผ้าทอน่านให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ส่งเสริมผู้ประกอบการเครื่องเงินและผ้าทอน่านเข้าสู่ตลาดสากล สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการเครื่องเงินและผ้าทอน่าน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน

กระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดน่านให้คึกคักอีกครั้ง กำหนดจัดงานมหกรรมเครื่องเงินและผ้าทอน่านครั้งที่ 7 ขึ้น ระหว่างวันที่ 24 – 28 มีนาคม 2564 ณ บริเวณถนนด้านหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน รวม 5 วัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 21.00 น.