อำเภอเวียงสา- เทศบาลตำบลเวียงสา จัดแถลงข่าวการจัดงานอนุสรณ์รอยพระบาทแรกแห่งแผ่นดินน่าน

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลเวียงสา นำโดยนายวิโรจน์ หวั่นท๊อก นายกเทศบาลตำบลเวียงสา นายมนัส หวั่นท๊อก นายกเทศบาลตำบลกลางเวียง นายสำราญ ปัญญาอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน พร้อมด้วยส่วนราชการในเขตพื้นที่อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เปิดแถลงข่าวเตรียมการจัดงานอนุสรณ์รอยพระบาทแรกแห่งแผ่นดินน่าน กำหนดการจัดงาน ระหว่างวันที่ 1 – 6 ธันวาคม 2560 และวันที่ 7 ธันวาคม 2560 จะมีการแสดงดนตรีพิเศษ การแสดงจัดขึ้น ณ บริเวณลานข่วงเวียงสา และที่ทำการเทศบาลตำบลเวียงสา (ที่ว่าการอำเภอสาเก่า) โดยในวันที่ 1 ธันวาคม 2569 จะมีพิธีบวงสรวงข่วงเมืองสา และเปิดป้ายอาคารพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยได้มีการประชุมปรึกษาหารือกันทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกัน ประชาชน และเครือข่าย กลุ่มต่าง ๆ ซึ่งงานนี้จะจัดยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมา เนื่องจากอำเภอเวียงสาเป็นเมืองหน้าด่าน ถ้าจะเดินทางเข้าสู่เมืองน่านไปตามถนนสายหลักจะต้องผ่านอำเภอเวียงสาก่อน

สำหรับกิจกรรมภายในบริเวณงาน ช่วงเช้าจะมีการทำบุญตักบาตรในทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ จัดตลาดต้องชม แบบพื้นเมืองล้านนา การออกบูธนำสินค้าต่าง ๆ ในพื้นที่ ของกลุ่มพัฒนาสตรี กิจกรรมการแสดงพื้นบ้าน การทอผ้า การประกวดทักษะของเด็กนักเรียน การทำบายศรีสู่ขวัญ กลุ่มพัฒนาอาชีพเวียงสา การแข่งขันกีฬาปั่นจักรยาน “ประตูสู่น่าน เวียงสาเกมส์” ประกวดภาพถ่ายประชาชนทั่วไป ประกวดตีกลองปูจา ประกวดขับซอล่องน่าน การประกวดแม่หญิงงามนุ่งซิ่นเมืองน่าน และประกวดวงดนตรีโฟล์คซองของนักเรียนระดับมัธยม นอกจากนี้จะมีการจัดขบวนนักฟ้อนแต่ละชุมชนจำนวน 100 คน ของสภาวัฒนธรรมอำเภอเวียงสา

การจัดงานอนุสรณ์รอยพระบาทแรกแห่งแผ่นดินน่านของอำเภอเวียงสาในครั้งนี้ เป็นการจัดเพื่อน้อมรำลึกถึง “รอยพระบาทแรกแห่งแผ่นดินน่าน” และให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าทุกสาขาอาชีพ ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เพื่อให้ “ที่ว่าการอำเภอสา” เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ถึงภูมิปัญญาและวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณกาล อีกทั้งให้พื้นที่ข่วงเวียงสา เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม เป็นสถานที่จัดกิจกรรมท้องถิ่น และให้ชาวเวียงสา ได้แสดงออกถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่อันเป็นเอกลักษณ์อันงดงามของชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของการเป็นเมืองหน้าด่านสู่เมืองน่าน

นายชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล ผู้สื่อข่าวกองบรรณาธิการ