ททท.น่าน เชิญร่วมกิจกรรม “Nan Night Tram”นั่งรถรางชมเมืองเก่ายามค่ำคืน ฟรี

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานน่าน ร่วมกับจังหวัดน่าน สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน ตำรวจท่องเที่ยวน่าน สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน (อพท.6) สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน สภาวัฒนธรรมจังหวัดน่าน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน เทศบาลเมืองน่าน สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวน่าน สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดน่าน หอการค้าจังหวัดน่าน

ชมรมรถรางจังหวัดน่าน และชมรมมัคคุเทศก์จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในจังหวัดน่าน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564 โดยจัดให้มีรถรางกลางคืนนำชมแหล่งท่องเที่ยวในเขตเมืองเก่าน่านยามค่ำคืน โดยกิจกรรม Night Tram รอบปฐมฤกษ์จัดขึ้นในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีนายวิบูรณ์  แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้จะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 27 มีนาคม 2564 ในทุกวันศุกร์และวันเสาร์ เวลา 18.00 – 19.30 น. และจัดให้มีขึ้นวันละ 1 รอบ รอบละ 2 คัน (50 คน)

โดยออกจากจุดเริ่มต้น ณ จุดจอดรถราง (เฉพาะกิจ) ข้างโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (ถนนสุริยพงษ์) – วัดมิ่งเมือง – วัดศรีพันต้น– วัดไผ่เหลือง – วัดหัวข่วง – วัดศรีมงคล – กำแพงเมืองเก่า – ตลาดโต้รุ่ง – วัดสวนตาล – แยกช้างเผือก – วัดสถารศ – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน – ตลาดเชียงแข็ง – วัดน้ำล้อม (ชมพิพิธภัณฑ์พระไม้แกะสลัก) – มณฑลทหารบกที่ 38 ค่ายสุริยพงษ์ – ร้านอาหารเรือนแก้ว – สุริยาการ์เด้นท์ – โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา – นราไฮเปอร์มาร์ท – วัดหัวเวียงใต้ – แยกประตูน้ำเข้ม – แสงดาว – วัดพระธาตุแช่แห้ง ร่วมกิจกรรมเรียนรู้ทำสวยดอกไม้ (Do It Your Self : DIY) สวดมนต์เวียนเทียน – สวนศรีเมือง – วัดกู่คำ –วัดพระธาตุช้างค้ำ – จุดจอดรถราง (จบกิจกรรม)

ว่าที่ ร.ต.ภาณุวัฒน์ ขัดนาค ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานน่าน กล่าวว่า การจัดกิจกรรม “Nan Night Tram นั่งรถรางชมเมืองเก่ายามค่ำคืน” เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบใหม่ได้คลี่คลายลง และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน สร้างอาชีพให้กับผู้ประกอบการนำเที่ยว ผู้ขับรถราง มัคคุเทศก์ แม่ค้ารายย่อยในชุมชน ชุมชนท่องเที่ยว ร้านของฝากของที่ระลึกตลอดจนธุรกิจที่เชื่อมโยง อาทิ สายการบิน ธุรกิจโรงแรม/ที่พัก ธุรกิจร้านอาหาร ผู้ประกอบการขายของถนนคนเดินเนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการเข้าพักนานวัน เพื่อเพิ่มระยะพำนัก และเพิ่มระยะเวลาการจับจ่ายใช้สอย ทั้งเพื่อเป็นตัวอย่างของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรูปแบบ New Normal อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้ถึงการฟื้นฟูด้านแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดน่าน และนำเสนอขายในมุมมองใหม่ที่ปรับตามฤดูกาลให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศ ตอบสนองพฤติกรรมการท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อนต่อไป

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ Facebook : TAT NAN ททท. สำนักงานน่าน ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับอาหารว่าง พร้อมน้ำดื่มจำนวน 1 ชุด พร้อมมีมัคคุเทศก์นำชมบรรยายให้ความรู้บนรถ ชมการแสดง และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และมาลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม ณ จุดจอดรถราง (ชั่วคราวเฉพาะกิจ) ด้านหน้าโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์  (ติดกับข่วงเมืองน่าน)ในเวลาไม่เกิน 17.45 น. หากเกินเวลาดังกล่าว จะตัดสิทธิ์ให้ผู้มาลงทะเบียนหน้างานตามลำดับ สงวนสิทธิ์หากมีผู้ลงทะเบียนแต่ละรอบครบตามจำนวนแล้ว กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมโดยถือความปลอดภัยเป็นสำคัญ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานน่าน เลขที่ 17 ถ.ผากอง ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000 โทรศัพท์ 0 5471 1217-8, ทุกวัน ในเวลาราชการ Facebook : TAT NAN อีเมล์ tatnan@tat.or.

ภาพ-ข่าว  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน  กองบรรณาธิการน่านนิวส์รายงาน