ทุกฝ่ายยังคงปฏิบัติงานอย่างเข้มข้นเฝ้าระวังการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา แม้ว่าจังหวัดน่านจะมีมาตรการผ่อนคลายแล้ว

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเน้นย้ำ ทุกฝ่ายยังคงปฏิบัติงานอย่างเข้มข้นเฝ้าระวังการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา แม้ว่าจังหวัดน่านจะมีมาตรการผ่อนคลายแล้ว

นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดน่าน (ศปก.น่าน) ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมเจ้ามหาพรหมสุรธาดา ศาลากลางจังหวัดน่าน ทั้งนี้หลังจากที่ ศบค.ใหญ่ได้ออกประกาศล่าสุด จังหวัดน่านได้ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่านแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 และได้ออกประกาศ 2 ฉบับและยกเลิกประกาศฉบับเดิม เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงได้ประชุมดังกล่าวเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่


จากสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อวกว่า 103 ล้านราย เสียชีวิตกว่า 2 ล้านราย ประเทศไทย อันดับอยู่ในอันดับที่ 116 ของโลก มีผู้เสียชีวิต 77 ราย ปัจจุบันมีผู้ป่วยรายใหม่ 829 ราย สำหรับจังหวัดน่านมีผู้ป่วยสะสม 1 ราย จากการติดตามตรวจสอบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เสี่ยงต่ำประมาณ 1400 ราย ไม่พบผู้ติดเชื้อทั้งหมด

สถานการณ์ในขณะนี้อยู่ในพื้นที่สีเขียว หรือพื้นที่เฝ้าระวัง ส่วนระดับประเทศนั้น พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดมีจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดเดียว ซึ่งหากเดินทางเข้าจังหวัดน่านจะต้องกักตัว14 วัน และรายงานตัวต่อ รพ.สต. ขณะที่พื้นที่ควบคุมสูงสุดคือจังหวัดปทุมธานี สมุทรปราการ นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร ผู้ที่มาจากจังหวัดดังกล่าวจะต้องเฝ้าสังเกตอาการตนเอง 14 วัน หากพบผิดปกติดต่อรายงานตัวต่อ รพ.สต.และต้องรายงานตัวทุก 3 วันต่อ รพ.สต.หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเท่านั้น ไม่ใช่ที่โรงแรม และต้องขออนุญาตเดินทางออกจากพื้นที่ก่อนครบกำหนดกักตัว 14 วันด้วย ส่วนพื้นที่ควบคุม 20 จังหวัดประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ตาก นครนายก นครปฐม ปราจีนบุรี เพชรบุรี ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา และอ่างทอง ให้เฝ้าสังเกตอาการ 14 วัน หากมีอาการผิดปกติให้ติดต่อ รพ.สต. และรายงานตัวทุก 7 วัน โดยคนกลุ่มนี้สามารถรายงานตัวต่อโรงแรมที่พักได้ แต่หากจะออกก่อน 14 วัน ให้ติดต่อสถานบริการสาธารณสุขของรัฐเพื่อขอหนังสือรับรอง


แรงงานต่างด้าวในจังหวัดน่านมี 524 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวลาว ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้เน้นย้ำได้มีการตรวจหาเชื้อทุกคน และขณะนี้ยังห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว
นับตั้งแต่ตั้งด่าน 3 ด่านหลัก 4 ด่านรอง ด่านที่มีผู้เดินทางเข้ามากที่สุดคือด่านห้วยน้ำอุ่น ซึ่งมีผู้เดินทางเข้ากว่า 5 หมื่นคน ผู้เดินทางออกกว่า 39,000 คน รถยนต์กว่า 20,000 คัน
จากการตรวจติดตามโรงแรม ที่พักทุกแห่งในจังหวัดน่าน ล้วนปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข ขณะที่ตลาดสดประจำอำเภอส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือตามหลักการ DHMTT
หลังจากมีประกาศควบคุมพื้นที่ที่ผ่านมา มีเที่ยวบินบินเข้าออกจังหวัดน่าน 7 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ลดลงไปมาก และสายการบินแอร์เอเชียได้ระงับการบินชั่วคราว ระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม 2564 มีผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานน่านนครขาเข้า 3,145 คน ขาออก 7,699 คน ทุกคนลงทะเบียนในแบบฟอร์ม A02 ทั้งหมด ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไปจะมีเที่ยวบิน 9 เที่ยวบินต่อสัปดาห์
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยยังคงปฏิบัติการอย่างเข้มข้น เพื่อเป็นการป้องกัน ยังคงตั้งด่านทั้งด่านหลักและด่านรองตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งด่านชายแดนห้วยโก๋นด้วย โดยฝากท่าอากาศยานน่านนครและทุกสายการบิน ประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารทราบถึงวิธีปฏิบัติตนในพื้นที่ ให้มีการคัดกรองทั้งทางบก ทางอากาศ ส่วนพื้นที่อำเภอชายแดนให้ระวังผู้ลักลอบหลบหนีเข้าพื้นที่ ให้เพิ่มความเข้มงวดตรวจตรา กวดขัน ขอให้ทุกหน่วยดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างความเข้าใจกับประชาชนให้ทำตามมาตรการพื้นฐาน DHMTT ขอให้ทุกหน่วยที่มีหน้าที่ ออกไปตรวจตรา แนะนำแนวทางปฏิบัติให้สถานประกอบการ หากแนะนำแล้วยังฝ่าฝืน ให้รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อสรุปรวบรวมเข้าคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ เพื่อพิจารณาสั่งปิดสถานบริการนั้น ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองประชาชนจังหวัดน่านทุกคน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน-ข่าว