กลุ่มผู้ใจบุญ จ.น่าน ร่วมทำดี  นำน้ำดื่ม  ขนม มอบด่านตรวจห้วยน้ำอุ่น จ.น่าน

 

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 นายปัฐวีร์เดช  พ่วงพันธ์ ประธานชมรมเครื่องเสียงซิ่ง จ.น่าน ,นายเจริญชัย แปงล้วน ประธานชมรมมิตรอาสานันทบุรี ร่วมกับพันธมิตรในพื้นที่ จ.น่าน  ได้นำน้ำดื่ม กาแฟ มาม่า ขนม เครื่องดื่มต่างๆนำไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานที่ด่านตรวจห้วยน้ำอุ่น อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกคน ที่ปฏิบัติงานในด้านการตรวจคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งจังหวัดน่านมีมาตรการในการคัดกรองที่เข้มข้นในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19โดยหน่วยงานทุกภาคส่วนและประชาชนของจังหวัดน่าน มีความร่วมมือกันอย่างเต็มที่และมีกำลังใจที่จะผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน

กองบรรณาธิการ นสพ.น่านนิวส์