สุดทน!! ชาวบ้านตำบลกองควาย จี้สอบบริหาร จัดการเงินกองทุนวันละ 1 บาท ไม่โปร่งใส

 

เมื่อวันที่  23 ธ.ค.63 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา นายอรรณพ ศิริมาตร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลกองควาย อำเภอเมืองจังหวัดน่าน พร้อมด้วยชาวบ้านผู้เสียหายจากบ้านน้ำครกเก่า หมู่ที่ 5 บ้านพุฒิมารามหมู่ที่ 8 และบ้านนาแห้วหมู่ที่ 11 ตำบลกองควายอำเภอเมืองจังหวัดน่าน (กลุ่มฝั่งน่านทิศตะวันออก)  ได้เดินทางไปเรียกร้องรับเงินเงินออมคืนจากกองทุนเงินออมวันละบาท ตำบกองควาย  ในวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ทางกองทุนได้จ่ายเงินคืนให้กับสมาชิก 47.93 เปอร์เซ็น ของเงินออมทั้งหมด โดยมีเงื่อนไขว่า สมาชิกต้องไม่ติดใจเอาความร้องเรียนเอาคืนในส่วนที่เหลือ พร้อมทั้งให้เซ็นใบลาออกจากการเป็นสมาชิก โดยมีสมาชิกบางส่วนได้ยินยอมตามข้อตกลงดังกล่าวไปแล้วเป็นส่วนน้อย   ซึ่งมีสมาชิกส่วนใหญ่ไม่เป็นด้วยในข้อตกลงดังกล่าว เห็นว่ามันเป็นการเอาเปรียบสมาชิก แบบมัดมือชก

โดยวันนี้ได้เชิญประธานกองทุน และคณะกรรมการมาชี้แจง ณ หอประชุมบ้านดอนน้ำครก ก็มิได้ความกระจ่าง เช่นไม่สามารถตอบได้ว่า เงินจ่ายสวัสดิการงานศพ จ่ายจริง 15000 แต่เขียนใบรายงานเบิก 20000 และมีการเบิกซ้ำซ้อนหลายรายการ ซึ่งส่อความไม่โปร่งใสในการดำเนินงาน  สมาชิกจึงได้ไปเรียกร้อง รับเงินออมคืน 100 เปอร์เซ็น หรือว่าในอัตราที่สมาชิกรับได้   ณ เทศบาลตำบลกองควาย

โดยมีนายสำเริง พงษ์ใหม่ ปลัดเทศบาลตำบลกองควายมารับข้อร้องเรียนดังกล่าว  โดยสมาชิกมีข้อเสนอว่า วันนี้ตนจะมาขอรับเงินออมคืนในอัตราที่ตนเองพึงพอใจ  หรือถ้าจัดให้ไม่ได้ตามที่เรียกร้องในวันนี้ ก็ขอรับเงินออมคืน 47.93 เปอร์เซ็น ไปก่อนโดยไม่มีเงื่อนไข ใด ๆ ส่วนที่เหลือ อีก 52.07 เปอร์เซ็น สมาชิกจะได้ดำเนินการเรียกร้องตามกฎหมายต่อไป

และไม่ลงนามในใบลาออกจากการเป็นสมาชิกแต่อย่างใดจนกว่าคดีจะถึงที่สุด ซึ่งทางกองทุนยินยอมตามข้อเสนอดังกล่าวโดยมีการจ่ายเงิน 47.93 เปอร์เซ็นต์ ให้เรียบร้อยภายในวันนี้  ในการนี้สามชิกกลุ่มดังกล่าวได้แจ้งความดำเนินคดีทางกฎหมายไปแล้ว ซึ่งอยู่ชั้นพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน และจะได้มีหนังสือสอบถามความก้าวหน้าของคดี ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดน่าน ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ต่อไป