คอลัมน์ มองเรา….มองโลก แล้วเศรษฐกิจปี ๖๔ จะไปต่ออย่างไร..?

และแล้วเดือนธันวาคม เดือนสุดท้ายของปีพ.ศ. ๒๕๖๓ ก็ย่างก้าวเข้ามาถึง  ซึ่งนับวันเวลาจากนี้ต่อไปก็คงเหลือเวลาอีกไม่ถึง ๑ เดือนปีพ.ศ. ๒๕๖๔ ก็จะเข้ามาแทนและในเดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายของปีก็นับว่าเป็นเดือนที่ชี้ชะตาในทางการเมืองสำหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดรวมทั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งได้มีและกำหนดไว้ในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ นี้

นั้นก็เป็นเรื่องของเหตุบ้านการเมืองในระดับจังหวัดและระดับประเทศซึ่งในขณะที่ระดับโลกก็ได้จัดให้มีการเลือกตั้งกันไปอย่างการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาที่เพิ่งผ่านไปเมือต้นเดือนก่อนซึ่งก็พอจะทราบถึงบทสรุปผลการเลือกตั้งไปแล้วบ้างอีกทั้งการเลือกตั้งในประเทศเมียนมาที่ผลการเลือกตั้งก็ปรากฏว่า นางอองชานซูจีแห่งพรรคสันติบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย( N.LD) ได้รับการเลือกตั้งกลับมาบริหารประเทศต่อไปอีกรอบหนึ่งอย่างไร้เงื่อนไข ในขณะที่อารยะประเทศอย่างอเมริกาที่ได้มีการเลือกตั้งไปก่อนแล้วแต่ด้วยกลเกมทางการเมืองของเฒ่าสารพัดพิษอย่าง “ทรัมป์” ที่ยังออกฤทธิ์ ฮย่างไม่รู้จบสิ้นพยายามดิ้นทุกวิธีทางนัยว่าจะประวิงเวลาและหาเหตุล้มการเลือกตั้ง   ก็ได้แต่แอบภาวนาไว้ในใจว่าในการเลือกตั้งขององค์การบริหารจังหวัดของประเทศไทยในปลายปีนี้ให้ลุล่วงไปด้วยดี ยอมรับกติกา  ปฏิบัติตามกติกามีมารยาททางการเมือง เมื่อพ่ายแพ้ก็ต้องยอมรับความพ่ายแพ้โดยดุษณี อย่าได้มีการสร้างเรื่อง ร้องเรียน ฟ้องร้องกันแบบเอาเป็นเอาตายไร้เหตุผล ในลักษณะแพ้แล้วไม่ยอมรับความพ่ายแพ้อะไรประมาณนั้นและที่สำคัญที่สุดนั้นคือแนวนโยบายหรือหลักการที่ได้นำเสนอและเป็นสัญญาประชาคมก็ขอให้ได้ปฎิบัติและรักษาคำมั่นที่จะดำเนินการตามแนวนโยบายที่รับปากไว้เพราะนั้นคือคำมั่นสัญญาที่ได้รับปากไว้กับผู้ที่ได้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้ในวันลงคะแนนนั้นเอง

ย้อนกลับมาดูเรื่องราวย้อนหลังในรอบปีพ.ศ. ๖๓ ที่จะผ่านไปซึ่งก็มีหลายประเทศเกือบทั่วโลกต่างก็จะพบเจอประสบกับปัญหาการระบาดของโควิด ๑๙ ซึ่งก็รวมทั้งประเทศไทยของเราด้วยซึ่งผลกระทบจากโควิด ๑๙ ที่มีผลกระทบหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น สังคม เศรษฐกิจ การเมือง สุขภาพ ฯลฯ โดยเฉพาะทางเศรษฐกิจที่เป็นปัจจัยหลักทำให้เกิดการล่มสลายทางเศรษฐกิจโดยรวมและที่ประเทศไทยของเราในสภาพหลังการระบาดของโควิดทางสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมได้ประมาณผลกระทบจากการระบาดของโควิดไว้ว่ามีคนจน ๑๕ ล้านคน คนเกือบจน ๕.๔ ล้านคนส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการในหลากหลายอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นระดับรากหญ้า ผู้หาเช้ากินค่ำ ผู้หาค่ำกินเช้าเฉกเช่นผู้ที่ประกอบสัมมาอาชีพในภาคกลางคืนหรือสถานบันเทิงเริงรมย์ต่าง ๆที่ต้องปิดหรือหยุดกิจการในช่วงเวลาที่มีการระบาดของโควิด แม้เมือกลับมาเปิดกิจการในภายหลังแต่ด้วยเหตุที่ไม่มีกำลังซื้อ หรือเม็ดเงินในการใช้จ่าย โดยเฉพาะในภาคของการท่องเที่ยวที่มีผลพวงหรือผลต่อเนื่องไปกับหลายกิจการ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร สถานบันเทิง ร้านขายของฝากของที่ระลึก รถทัวร์ท่องเที่ยวโดยเฉพาะไม่มีนักท่องเที่ยวที่นำเงินจากต่างประเทศเข้ามาใช้จ่ายในประเทศเรา

ดังนั้นในปีพ.ศ. ๒๕๖๔ ที่จะมาถึงนี้ นับว่าเป็นนิมิตหมายอันดีทีทางภาครัฐจะได้มีมาตรการผ่อนปรนหลายประการเพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศได้เดินทางเข้ามาเที่ยวภายในประเทศอันจะก่อให้เกิดรายได้ในการท่องเที่ยวอย่างทันเวลาก่อนที่เมืองไทยจะถึงกาลล่มสลายยาวนานต่อเนื่อง…..?  หนานบุญ  คนเวียงสา