ศูนย์สตรีฯเชียงราย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการฝึกอาชีพแก่สตรีและเยาวชนผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการฝึกอาชีพแก่สตรีและเยาวชนผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา หลักสูตร : ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย / นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ / นวดเท้าเพื่อสุขภาพและโครงการฝึกอาชีพแก่สตรีและเยาวชนผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา หลักสูตร : พนักงานผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก  ระหว่าง ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย กับ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงรายและโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ณ ห้องประชุมโรงแรมคงการ์เด้นท์วิว รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย