การเมือง..เรื่องใกล้ตัว..?

 

ในที่สุดก็ย่างก้าวเข้าสู่เดือนพฤศจิกายน เดือนที่ ๑๑ ของปี นับวันเวลาจากนี้ต่อไปก็คงเหลือเวลาอีกไม่ถึง ๒  เดือน ก็จะย่างก้าวเข้าสู่ปี พ.ศ.ใหม่ ๒๕๖๔ ซึ่งในรอบขวบปีพ.ศ. ที่ผ่านมาทั่วโลกต่างประสบปัญหาใหญ่ด้วยกันโดยทั่วหน้าที่ได้เห็นและเป็นประเด็นหลักก็คงจะเป็นเรื่องของการระบาดของโรคโควิด ๑๙ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายระส่ำระสายไปทั้งโลกทั้งทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองที่มีและเป็นผลพวงไปด้วยกันหมดไม่เว้นแต่การเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งที่ ๕๙ ของอเมริกาซึ่งจะมีและเกิดขึ้นในวันที่ ๓ พฤศจิกายนนี้ที่เป็นการรักษาแชมป์และชิงแชมป์ระหว่างอดีตประธานาธิบดีดอนัลด์ “ทรัมป์” แห่งพรรครีพับลิกันกับ โจ “ไบเดน”แห่งพรรคเดโมแครต ซึ่งก็มีประเด็นต่อมาว่า ทรัมป์ได้ติดเชื้อโควิดจากเลขาและเพิ่งเก็บตัวและจะต้องรักษาอย่างต่อเนื่อง แล้วต่อมาก็กลายเป็นประเด็นทางการเมืองถึงแนวนโยบายมาตรการป้องกันโควิด และกลายเป็นข้อโจมตี โต้แย้งในการหาเสียงด้วย สารพัดวาทะในเวทีการหาเสียง

ว่ากันว่าในเวทีการเมืองย่อมไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวร จากการเลือกตั้งในหลาย ๆ ครั้ง หลายระดับ นับตั้งแต่ระดับท้องถิ่นล่างสุดคือองค์การบริหารส่วนตำบล เลยขึ้นไปถึงระดับจังหวัดอย่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปจนถึงระดับประเทศคือการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่ในระหว่างการหาเสียงเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้งต่างก็จะนำเสนอแนวนโยบายและเป้าหมายในการทำงานต่อสาธารณชน บางคราก็มีการกล่าวโจมตี หักล้างข้อต่อสู้หรือผู้สมัครรายอื่นเพื่อที่จะให้ตนเองได้รับการเลือกตั้งเข้ามา แต่ภายหลังจากการเลือกตั้งจบลงก็จะมีการรวมตัวเพื่อจัดตั้งผู้บริหารหรือรัฐบาล บรรดาผู้ที่เคยขับเคี่ยวกันมาจากสนามเลือกตั้งก็อาจจะมีการกลับมา “จูบปาก” สมานฉันท์กันในการจัดตั้งคณะผู้บริหารหรือรัฐบาลแล้วมีการแบ่งสรรปันส่วนตำแหน่งกันอย่างลงตัวและสมประโยชน์

เฉกเช่นในการเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้มีการประกาศและกำหนดในพระราชกฤษฎีกาเป็นที่เรียบร้อยที่จะเปิดให้มีการรับสมัครในระหว่างวันที่ ๒ – ๖ พฤศจิกายนและมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ ธันวาคมนี้ ซึ่งก็รวมทั้งจังหวัดน่านบ้านเราด้วยและเวลาขณะนี้เรา ๆ ท่าน ๆ ทั้งหลายที่เป็นเจ้าของคะแนนเสียงก็คงจะทราบแล้วว่ามีผู้ใดลงสมัครรับการเลือกตั้งทั้งในระดับจังหวัดหรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและระดับท้องที่หรือส,จ,เขตซึ่งมีทั้งหมด 24  ที่นั่งและนับว่าเป็นการเลือกตั้งครั้งที่ ๒ หลังจากที่เราได้เคยลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ส.ส. หรือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วเมือวันอาทิตย์ที่ ๒๔ มีนาคม ปี ๒๕๖๒ที่ผ่านไปซึ่งนครั้งนั้นก็เป็นการเลือกตั้งระดับประเทศ ดังนั้นการเลือกตั้งทั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและบรรดาสมาชิกที่จะมีและเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ นี้จึงนับเป็นการเลือกตั้งผู้บริหารระดับจังหวัดเพื่อมาบริหารบ้านเมืองและจังหวัดของเราจึงนับเป็นเรื่องใกล้ตัวเรา ๆ ท่าน ๆ ที่สุดจึงอยากให้ทุกคนทีมีสิทธิ์มีเสียงได้พิจารณาและวิจารญาณในการจะลงคะแนนเลือกตั้งเพื่อที่จะได้นักการเมืองที่ดีทำประโยชน์ต่อส่วนรวมมากที่สุดเพราะการเลือกตั้งในครั้งนี้นับเป็นการเมืองที่ใกล้ตัวที่สุด…..หนานบุญ  คนเวียงสา