นพรัตน์ ถาวงศ์ ประธานสภา อบจ.น่าน ว่าที่ผู้สมัคร นายก อบจ.น่าน แถลงนโยบาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 25 ต.ค.63  ณ ห้องประชุมโรงแรมน่านตรึงใจรีสอร์ต อ.เมืองน่าน จ.น่าน นายแพทย์ ชลน่าน ศรีแก้ว สส.พรรคเพื่อไทย (พท.)ในฐานะผู้ดูแลผู้สมัคร  นายก อบจ. ในนามพรรคเพื่อไทยพื้นที่จังหวัดน่าน พร้อมสมาชิกพรรคเพื่อไทยจังหวัดน่าน ได้ร่วมกันเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน (อบจ.) และ ส.อบจ.น่านทั้ง 24 เขต พร้อมคณะผู้. บริหาร คณะที่ปรึกษา และเลขานุการ ทีมเพื่อไทยจังหวัดน่าน นายนพรัตน์ ถาวงศ์ ประธานสภา อบจ.น่าน ว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.น่าน

ด้าน นพ.ชลน่าน กล่าวว่า ว่าที่ผู้สมัครทีมเพื่อไทย                                                                                                                                                        ได้นำนโยบายของทีมภายใต้สโลแกน เพื่อไทย เพื่อน่าน หนึ่งเดียว โดยให้ประชาชนได้มองเห็นถึง
ความมุ่งมั่นของทีมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวจังหวัดน่านให้ดีขึ้นกว่าเดิม เช่น การสร้างงาน สร้างรายได้ในด้านการท่องเที่ยวชุมชน การกีฬา การศึกษา การดูแลด้านสุขภาพอนามัย ฯลฯ ซึ่งตนและ ส.ส.น่าน ได้เดินหน้าพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ต้องการเห็นการพัฒนา จ.น่านในทุกด้านดีขึ้นกว่าเดิม จึงนำทีมเพื่อไทยน่าน ลงสมัครเลือกตั้งท้องถิ่น และขอให้ทุกคนได้หลีกเลี่ยงการกระทำความผิดตาม พรบ.เลือกตั้งอย่างจริงจัง

ด้าน นายนพรัตน์ ถาวงศ์ ประธานสภา อบจ.น่าน ผู้สมัครชิงเก้าอี้นายก อบจ. น่าน เปิดเผยนโยบายภายได้สโลแกนน่านน่าอยู่ น่ากิน น่าเที่ยว น่าเรียน น่าธรรม พร้อมนโยบายเพื่อจะขับเคลื่อนบริหารเมืองน่าน ภายได้แนวคิดนโยบายที่ทำได้จริง 1.ก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมที่ได้รับการถ่ายโอนอำนาจหน้าที่ของ อบจ.น่าน 404 โลเมตร  2.ส่งเสริมแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอุปโภคบริโภคอย่างเป็นระบบ 3.จัดตั้งศูนย์เครื่องจักรกล อบจ.น่าน อำเภอปัว 4.จัดตั้งศูนย์เครื่องจักรกล อบจ.น่าน อำเภอเวียงสา             5.ส่งเสริมเทศกาลเที่ยวทั่วน่านเชิงอนุรักษ์  6.ส่งเสริมการกำจัดขยะมูลฝอยแบบองค์รวม

ทั้งนี้ ราชกิจจานุเบกษาประกาศกำหนดเขตการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ในพื้นที่จังหวัดน่านเป็น 24 เขตการเลือกตั้ง โดยที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กลต.) ได้ประกาศกำหนดวันเลือกตั้งใน วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 พร้อมกันทั่วประเทศ

ไชยรัตน์   รัตสิมวงศ์- ข่าว

ณรงค์ พุฒพวกดี-ภาพ