เมืองงั่ว Fun filled ครั้งที่ 2 ปี 2020

 

เมืองงั่ว Fun filled ครั้งที่ 2 ในปี 2020 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 โดยทางอำเภอนาน้อย ได้มีการกำหนดระยะทางวิ่ง ทั้งหมด 3 ช่วง แบ่งเป็น 5.4 กิโลเมตร 10.5 กิโลเมตร และ 21.1 กิโลเมตร ตามลำดับ หากมีผู้ใดประสงค์ในการสมัครวิ่ง สามารถติดต่อขอรับการสมัครได้ 2 ช่องทาง ดังนี้


1. ช่องทางออนไลน์ สามารถสมัครได้ที่ http://nanoinan.com/?p=2303
2. ช่องทางออฟไลน์ สามารถสมัครได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอนาน้อย ชั้น 2 พร้อมกับบัตรประชาชน