ชาวบ้านน้ำครกใหม่ดอนเจริญรวมตัวตั้งกลุ่มคนฮักสุขภาพชักชวนเต้นบาสโลบออกกำลังกาย

ที่จังหวัดน่าน ร.ต.ท.ไชยเดช โรงคำ รอง สว.(ป) สภ.เมืองน่าน ประธานกลุ่มคนฮักสุขภาพ บ้านน้ำครกใหม่ดอนเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นำชาวบ้านกว่า 50 คน จัดกิจกรรมเต้นบาสโลบ ออกกำลังกาย ณ ลานกีฬา ชุมชนหมู่ที่ 6 ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน โดยมีนางอรพรรณ กามนต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลกองควาย อําเภอเมือง จังหวัดน่าน และประชาชนชาวชุมชนบ้านน้ำครกใหม่ดอนเจริญ ออกมาร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายในครั้งนี้

นางอรพรรณ กามนต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลกองควาย กล่าวว่า เนื่องจากสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับมนุษย์ทุกคน การมีสุขภาพดีย่อมก่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ และเต็มความสามารถ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรในชุมชนให้มีสุขภาพร่างกายที่ดีจึงได้ จัดให้มีการออกกำลังกายด้วยการเต้นบาสโลบเพราะการเต้นบาสโลบนั้นเป็นกีฬาที่สามารถออกกำลังกายได้ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก และลดภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ

ด้าน ร.ต.ท.ไชยเดช โรงคำ รอง สว.(ป) สภ.เมืองน่าน ประธานกลุ่มคนฮักสุขภาพ บ้านน้ำครกใหม่ดอนเจริญ หมู่ที่ 6 กล่าวอีกว่า ในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในครั้งนี้ได้จัดให้มีกิจกรรมเต้นบาสโลบเพื่อสุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรในชุมชนได้มีการสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมให้มีการลด ละ เลิก เครื่องดื่มมึนเมา ซึ่งมีผลเสียต่อร่างกาย ด้วยการมาร่วมกันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สำหรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการเต้นบาสโลบ จัดขึ้นในทุกวัน ตั้งแต่เวลา 18.00 – 20.00 น. จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจและรักสุขภาพมาร่วม การออกกำลังกายด้วยกันอีกด้วย

ปฏิญญา เรือนงาม จังหวัดน่าน รายงาน