“ดร.ออย” สาวน่าน คว้า 2 เหรียญทอง EUROEVENT 2020

 

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563  นายนิธิวัชร์  ศิรโภคาวิโรจน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน  ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน  เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา ของหน่วยงานราชการต่างๆ พร้อมทั้งมอบนโยบายการดำเนินงานให้หัวหน้าส่วนราชการได้รับทราบ นำไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และการพัฒนาจังหวัด

ทั้งนี้ก่อนเข้าวาระการประชุม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  เป็นตัวแทนผู้เข้าร่วมการประชุมฯในการแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภญ.รัตติรส คนการณ์ หรือ ดร.ออย ที่สร้างผลงานโดยไปคว้า 2 เหรียญทองจากการเข้าประกวดผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรม ดีเด่น จากงาน EUROEVENT 2020 ทวีปยุโรป เมื่อเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา ซึ่งผลงานจากนวัตกรรมเหรียญทองแรก สามารถทำให้ขมิ้นชันละลายน้ำได้มากที่สุด ในโลกกว่า 40,000 เท่า และเมื่อชมิ้นชันละลายน้ำได้มาก ก็สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้มาก มีผลทำให้รักษาอาการจากโรคต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และผลงานจากผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเหรียญทองที่สอง คือผลิตครีมนวดแก้ปวดจาก สมุนไพรด้วยระบบนาโนเทคโนโลยี ทำให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาอาการปวดเมื่อยได้ จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ เมื่อทาแล้วจะรู้สึกถึงความเย็น หลังจากนั้นจะค่อยๆร้อนขึ้น เพื่อรักษา อาการปวดอย่างต่อเนื่องและยาวนาน เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยที่ได้รักการยกระดับเท่าเทียมกับ มาตรฐานสากล ซึ่งสามารถสู้ได้กับผลิตภัณฑ์จากตะวันตก ผลิตภัณฑ์ที่กล่าวมานี้ เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพจากการผสมผสานอย่างลงตัวของสมุนไพร ไทย ที่ไม่ใช่แค่ผู้บริโภคที่ได้รับประโยชน์ แต่ยังไปถึงต้นน้ำคือเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร ไปจนถึง ผู้ประกอบการต่างๆ และผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ของคนน่านที่สามารถสร้างรายได้จากการส่งออกไปสู่ตลาดโลกได้อีกด้วย

ภาพ – สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน

ปฏิญญา  เรือนงาม รายงาน