พล.ต.ต.สัณห์ โพธิ์รักษา ผบก.ภ.จว.น่าน เป็นประธานเปิดและเป็นวิทยากรบรรยายการอบรมโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบลของตำรวจภูธรจังหวัดน่าน