นพค.31 จัดกิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจเอามื้อสามัคคีปลูกป่าภูคาโมเดล

 

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 จัดกิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจเอามื้อสามัคคีปลูกป่าภูคาโมเดล สืบสานพระราชปณิธานการจัดการป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชันเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนพื้นที่ต้นน้ำได้อย่างยั่งยืน

แปลงปลูกป่าบ้านใหม่ภูคา หมู่ที่ 14 ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัญฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดกิจกรรม”เอามื้อ สามัคคี ปลูกป่า ภูคาโมเดล” ที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้จัดขึ้น ในกิจกรรม เอามื้อสามัคคี ปลูกป่า ภูคาโมเดล เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสปีมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 และเพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระราชินี

โดยน้อมนำน้อมนำแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานแนวทาง ในการปลูกต้นไม้ เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำ ในการปลูกไม้ 3 อย่าง คือ ไม้ผล ไม้โตเร็ว และไม้เศรษฐกิจ จะทำให้เกิดป่าไม้แบบผสมผสาน และสร้างความสมดุลแก่ธรรมชาติอย่างยั่งยืน สามารถตอบสนองความต้องการของรัฐ และวิถีประชาในชุมชนอันเป็นทฤษฎีการปลูกต้นไม้ลงในใจคน โดยการปลูกฝังจิตสำนึกแก่ประชาชน ให้ปลูกต้นไม้ลงแผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง


ซึ่งการปลูกป่าใน ครั้งนี้ ทางหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 ได้ส่งเสริมให้ราษฎร์ปลูกป่านำเอาพันธุ์ไม้ผลต่างๆ นำมาปลูก อาทิ มะม่วง ลำไย ทุเรียน ลองกอง ไผ่ซางหม่น ไผ่รวก และผลไม้อื่นๆ กว่า 10 ชนิดนอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมให้ราษฎร์ ปลูกต้นไม้ยืนต้นที่ดูแลง่ายทนทานต่อความแห้งแล้ง อาทิ ต้นมะค่า ต้นประดู่ ต้นยางนา ที่เหมาะสมในพื้นที่ต้นน้ำลำธารในการฟื้นฟู ระบบนิเวศน์ผืนป่าต้นน้ำ ในเนื้อที่ จำนวน 207 ไร่ เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนา โดยใช้หลักกสิกรรมธรรมชาติ ที่จะพลิกฟื้นคืนชีพผืนป่า ด้วยความสมัครใจ ของประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันดูแลผืนป่า แทนการบุกรุกด้วยการปลูกป่า ให้มีความเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

ซึ่งการดำเนินโครงการตั้งแต่แรกเริ่ม โดยได้ดำเนินการเตรียมพื้นที่ เตรียมดิน เตรียมแหล่งกักเก็บน้ำ
โดยมี นายประชา เตรัตน์ อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา 904 วปร. และประชาชนจิตอาสา จากทุกภาคส่วน และภาคเอกชน บริษัท เชฟรอน ประเทศไทย จำกัด ร่วมกันปลูกป่า เพื่อฟื้นฟูผืนป่า พัฒนาต้นน้ำ ในพื้นที่ จำนวน 207 ไร่ พร้อมมอบพันธุ์ไม้ผล ให้ราษฎรในพื้นที่แปลงปลูกป่า รวม 13 ราย รายละ 80 ต้น ทั้งนี้ เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อไป

โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 ได้นำกำลังพลของหน่วย ได้ร่วมกับประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ได้ร่วมกันในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนพื้นที่ป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพในพื้นที่เขาหัวโล้น ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมา โดยใช้แนวทาง คือการควบคุมดูแลพื้นที่ การดูแลคน และการพัฒนาด้านการเกษตร ภายใต้ยุทธศาสตร์การบูรณาการ จัดการป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน (เขาหัวโล้น) ตามวิสัยทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียวบนพื้นที่ป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพที่สูงชันอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมาย คือ เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนในพื้นที่สูง ให้สามารถอยู่ที่ดีขึ้นได้อย่างพอเพียงและยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อสืบสานตามพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อรักษา สืบสาน และต่อยอด ต่อไป