พม. ซักซ้อมเตรียมความพร้อมเพื่อดูแลประชาชนที่ร่วมถวายดอกไม้จันทน์

พม. ซักซ้อมเตรียมความพร้อมเพื่อดูแลประชาชนที่ร่วมถวายดอกไม้จันทน์
ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ณ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายในกระทรวง พม. สะพานขาว กทม.

เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 60 เวลา 10.30 น. นายณรงค์ คงคำ โฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เปิดเผยว่า พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง          ของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวง พม. ร่วมซักซ้อมพิธี             ถวายดอกไม้จันทน์เสมือนจริง ที่ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งตั้งอยู่ภายในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร


พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า เนื่องด้วยรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ (พม.) จัดซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นซุ้มขนาดกลาง รองรับประชาชนได้กว่า 30,000 คน
ณ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร


พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวต่อไปว่า ตนได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. บูรณาการความร่วมมือ    ในการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ พม. จำนวน 855 คน ข้าราชการจิตอาสาและอาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  (อพม.) จำนวน 150 คน และลูกเสือ จำนวน 50 คน รวมทั้งสิ้น 1,055 คน เพื่ออำนวย      ความสะดวกแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. โดยเฉพาะ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและ คนพิการ
พร้อมจัดบริการอาหารที่ปรุงสุกใหม่พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 90,000 ชุด นอกจากนี้ ยังมีการเตรียมจุดบริการปฐมพยาบาลและหน่วยแพทย์ จากโรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด และห้องสุขาภายในอาคาร โดยเฉพาะสิ่งอำนวย
ความสะดวกสำหรับคนพิการ อาทิ ทางลาดทางเดินสำหรับคนพิการทางสายตา (Braille Block) และห้องน้ำสำหรับ
คนพิการ อีกทั้งยังมีบริการรถเข็นสำหรับผู้สูงอายุ และคนพิการอีกด้วย


“สำหรับการตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการจัดสถานที่และเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนของกระทรวง พม. ในวันนี้ พบว่า มีความพร้อมในทุกๆด้าน ทั้งนี้ ได้กำชับเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและบริการที่ดีให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม ขอเชิญชวนประชาชน โดยเฉพาะคนพิการและผู้สูงอายุ ได้เข้าร่วมในพิธี
วางดอกไม้จันทน์เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์          ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายในกระทรวง พม.” พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวในตอนท้าย

###########################

ณรงค์ฤทธิ์  นุปิง