เปิดตัวกิจกรรม “ก้าวท้าใจ โรงพยาบาลน่าน season 2 ต้านภัยโควิด 19” สุดคึกคัก

 

วันนี้ (23 มิถุนายน 2563) เวลา 13.30 น. พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน ประธานในพิธี นำคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน่าน ร่วมกิจกรรมเปิดตัว “ก้าวท้าใจ โรงพยาบาลน่าน season 2 ต้านภัยโควิด 19” ณ ห้องประชุมพุทธมนต์โชติคุณ ชั้น 5 อาคารสิริเวชรักษ์ โรงพยาบาลน่าน

พญ.อัจฉรา กล่าวว่า โรงพยาบาลน่าน เป็นหน่วยบริการสาธารณสุขที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค มาตั้งแต่สมัยนายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร เป็นผู้อำนวยการ มาจนถึงปัจจุบัน และกิจกรรมในครั้งนี้ สอดคล้องกับที่กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัยได้ดำเนินโครงการก้าวท้าใจ season 1 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้น โดยได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าร่วมโครงการจำนวนมากถึง 4.8 แสนคน รวมระยะทางสะสม 20 ล้านกิโลเมตร และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง ในปี 2563 ซึ่งแม้ว่าขณะนี้ประชาชนจะยังคงดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้สถานการณ์โรคโควิด 19 แต่หลายประเภทกิจการได้รับการผ่อนปรนมาตรการในระยะที่ 4 เพื่อให้ประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติอีกครั้ง กระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดมหกรรม “ก้าวท้าใจ season 2 ต้านภัยโควิด 19” ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายภายใต้รูปแบบวิถีชีวิตใหม่ (New normal) ด้วยกิจกรรมออกกำลังกายที่หลากหลายและท้าทาย เช่น การวิ่ง ปั่นจักรยาน เวทเทรนนิ่ง แอโรบิกแดนซ์ โยคะ และคีตะมวยไทย

นพ.วสันต์ แก้ววี รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ กล่าวว่า สำหรับกิจกรรม “ก้าวท้าใจ โรงพยาบาลน่าน season 2 ต้านภัยโควิด 19”” ที่เปิดตัวโครงการฯ ในวันนี้ ดำเนินการภายใต้ campaign “พิชิต 60 วัน 6,000 กิโลแคลอรี” เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรโรงพยาบาลน่าน เป็นตัวอย่างในการออกกำลังกายของแก่พี่น้องประชาชนผู้รับบริการ ในฐานะที่เป็นบุคลลากรด้านสุขภาพ โดยในวันนี้จะมีการลงทะเบียน และเริ่มสะสมระยะทางตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 29 สิงหาคม 2563 รวม 60 วัน ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข         ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการออกกำลังกาย ให้สามารถทำได้ด้วยตนเองในรูปแบบกิจกรรมออกกำลังกายที่หลากหลาย ผสานกับการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการส่งเสริมสุขภาพ ให้มีความน่าสนใจ ผ่านการสะสมระยะเวลาการออกกำลังกาย และสะสมแต้มสุขภาพ (Health point) ด้วยการบันทึกสะสมการออกกำลังกาย และส่งข้อมูลสะสมระยะทาง ระยะเวลา ในแอปพลิเคชั่น Line ถือเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้ทุกคนได้ “ก้าว” โดยเริ่มสิ่งใหม่ด้วยการมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี แก้ปัญหาโรค NCDs และโรคโควิด 19

ด้าน ทพญ.สุรีรัตน์ สูงสว่าง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ โรงพยาบาลน่าน ในนามผู้จัดกิจกรรม กล่าวว่า ที่ผ่านมาโรงพยาบาลน่าน ได้ร่วมสนองนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โดยได้จัดกิจกรรม “ก้าวท้าใจ โรงพยาบาลน่าน season 1” ระยะเวลาจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2563 มีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน่านเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 91 คน ทั้งนี้ กิจกรรมในวันนี้มีการมอบรางวัลให้กับผู้ที่สะสมระยะทางสูงสุด 5 อันดับแรก และรางวัลพิเศษให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม “ก้าวท้าใจ โรงพยาบาลน่าน season 1” ด้วย โดย 5 อันดับแรกของผู้สะสมระยะทางสูงสุดใน season 1 ประกอบด้วย อันดับ 1. พว.เดือนดี มหายศนันท์ ระยะทางสะสม รวม 503 กิโลเมตร, อันดับ 2. คุณบุญมี สุวรรณศรี ระยะทางสะสม รวม 423 กิโลเมตร, อันดับ 3. คุณนงลักษณ์ วิชัยยา ระยะทางสะสม รวม 371 กิโลเมตร, อันดับ 4. คุณบุรินทร์ ปิติรัตน์ ระยะทางสะสม รวม 361 กิโลเมตร และอันดับ 5. พว.นฤมล งึ้มนันใจ ระยะทางสะสม รวม 335กิโลเมตร.