รพ.น่าน เปิดบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2563 แบบร่วมจ่าย

 

เนื่องจากในปี 2563 นี้ มีผู้สนใจฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่จำนวนมาก โดยที่โรงพยาบาลน่านได้รับการจัดสรรวัคซีน จำนวน 4,400 ชุด สำหรับผู้ที่อยู่กลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่ม ในเขตเทศบาลเมืองน่านและอำเภอเมืองน่าน ซึ่งไม่เพียงพอกับผู้รับบริการทั้งหมด

โรงพยาบาลน่าน จึงมีนโยบายที่จะให้ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง เช่น โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหัวใจ​ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง ​โรคเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมได้ ​โรคไตวายเรื้อรัง ​ให้ได้รับวัคซีนในช่วงแรกก่อน

ส่วนกลุ่มผู้สนใจ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยอื่นๆ สามารถรับวัคซีนได้ในโครงการร่วมจ่าย โดยวัคซีนแบบร่วมจ่าย จะเป็นวัคซีนชนิด 4 สายพันธุ์ (ต่างจากวัคซีนกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่ม ซึ่งเป็นชนิด 3 สายพันธุ์) ในราคาชุดละ 300 บาท

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ ข้าราชการ ผู้ป่วย​ ผู้สูงอายุ และผู้สนใจได้รับทราบโดยทั่วกัน​ โดยท่านสามารถมาติดต่อรับบริการฉีดวัคซีนแบบร่วมจ่าย ได้ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง​ รพ.น่าน 2 (ฝั่ง อ.ภูเพียง) โดยได้ให้บริการมาตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นมาแล้วนั้น

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จะให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แบบร่วมจ่าย สัปดาห์ละ ๒ วัน คือในวันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 13.00 -15.30 น. เท่านั้น

กรณีต้องการรับบริการฉีดวัคซีน เป็นหน่วยงาน องค์กร และต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ ผู้รับผิดชอบงาน คุณปวีณา ยะใหม่วงศ์ โทรศัพท์ 085-6144226

หมายเหตุ : ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เป็นสิ่งสำคัญ เพราะจะเป็นหนึ่งปัจจัย ในการช่วยให้การวินิจฉัยโรคของแพทย์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากไข้หวัดใหญ่มีอาการคล้ายหรือใกล้เคียงกับโควิด-19.

โรงพยาบาลน่าน ภาพ/ข่าว