โรงพยาบาลน่าน ร่วมกับ เทศบาลเมืองน่าน จัดกิจกรรมรณรงค์แนะนำแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 18.00 น.ที่ผ่านมา  ที่ บริเวณด้านหน้าทางเข้าถนนคนเดิน ข่วงเมืองน่าน  นำโดย นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน, ผอ.บัวผา แก้วมงคล ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองน่าน

ร่วมกับ นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน  ฝ่ายบริการปฐมภูมิ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม กลุ่มงานเวชกรรมสังคม กลุ่มงานสุขศึกษา ทีม อพปร. ผู้ดูแลถนนคนเดิน และผู้เกี่ยวข้อง

ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์แนะนำแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยนำมอบหน้ากากเฟสชิลด์ ให้กับผู้จำหน่ายอาหารพ่อค้า แม่ค้า ผู้ช่วย ของถนนคนเดิน เทศบาลเมืองน่านทุกแผงจำหน่ายอาหารกว่า 200 แผง รวมทั้งประชาสัมพันธ์ความรู้ในการป้องกันโควิด – 19, การใช้ชีวิตแบบวิถึใหม่ New Normal

โดยเน้นการสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือบ่อยๆ และการเว้นระยะห่างจากผู้อื่น 1-2 เมตรโดยเริ่มจัดกิจกรรม เดินรณรงค์ พร้อมแจกหน้ากากเฟสชิวล์โดยรอบถนนคนเดิน ข่วงเมืองน่านทั้งหมด โดยมุ่งเน้นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกที่2 และสร้างความปลอดภัย รวมทั้งความเชื่อมั่นให้กับนักทีองเที่ยว ผู้มาจับจ่ายซื้อสินค้าที่ถนนคนเดินของจังหวัดน่านอีกด้วย