ผู้ว่าฯน่าน มอบชุดธารน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ ไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่เทศบาลเมืองน่าน

 

เมื่อวันที่ 26 พ.ค.63  ที่ ศูนย์จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า (ศูนย์หัตถศิลป์เซ็นเตอร์) ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองน่าน นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีมอบชุดธารน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดยมีนางสุภาสินี  งามธุระ รองนายกเหล่ากาชาด จังหวัดน่าน เป็นผู้กล่าวรายงานถึงที่มาของการดำเนินโครงการดังกล่าว และนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ในนามประชาชนชาวเทศบาลเมืองน่านกล่าวต้อนรับและขอบคุณ

ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ขึ้น ทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนเป็นวงกว้าง ทำให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกมาตรการต่างๆ เป็นการเร่งด่วน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว ตลอดจนรัฐบาล

ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด -19 ไปสู่พื้นที่อื่นและป้องกันไม่ให้โรคกลับมาแพร่ระบาดใหม่ในพื้นที่ซึ่งเคยควบคุมได้นั้น เป็นเหตุให้บริษัท ห้างร้าน พ่อค้า แม่ค้า ไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ หรือต้องปิดกิจการชั่วคราว ส่งผลให้พนักงาน ลูกจ้าง ประชาชน ได้รับผลกระทบจากการประกอบอาชีพ ต้องหยุดงาน ขาดรายได้ ทำให้ได้รับความเดือดร้อน ในการดำรงชีพตามมา

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้ตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว จึงได้ให้การสนับสนุนชุดธารน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัย ประกอบไปด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารกระป๋อง อาหารสำเร็จรูป ของใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 โดยให้ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อปท. อำเภอ หรือเหล่ากาชาดจังหวัด แจ้งข้อมูลผ่านแอปพลิเคชั่น “พ้นภัย” ในการขอรับการสนับสนุน ชุดธารน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัยดังกล่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดน่าน/ กองบรรณาธิการ นสพ.น่านนิวส์ รายงาน