สมาพันธ์สื่อสารมวลชน จ.น่าน เป็นตัวแทน เกสรวิลเลจ และ มูลนิธิสุทธิพงศ์ ศรีวิกรม์ มอบชุด PPE แก่ 3 โรงพยาบาล

เมื่อวันที่ 25 พ.ค.2563 นายสมชาย จินาเกตุ ประธานสมาพันธ์สื่อสารมวลชน จ.น่าน น.ส.ณัฐนันท์ สิริธัญโรจน์ ที่ปรึกษาสมาพันธ์ฯ และสื่อมวลชน จ.น่าน ได้เป็นตัวแทน “โครงการ 1 คน 1 ชุด ช่วยได้หลายชีวิต” โดย มูลนิธิสุทธิพงศ์ ศรีวิกรม์ และ เกษรวิลเลจ มอบชุด PPE ให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดน่าน 3 โรงพยาบาล

คือ โรงพยาบาลน่าน จำนวน 50 ชุด โรงพยาบาลท่าวังผา 25 ชุด และ โรงพยาบาลสองแคว 25 ชุด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมบุคลากรทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยมากที่สุด

โดยโครงการดังกล่าว เกษรวิลเลจ ร่วมกับมูลนิธิสุทธิพงศ์ ศรีวิกรม์ ได้ประกาศเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน โครงการมอบชุด PPE ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ในการต่อยอดความช่วยเหลือ ร่วมบริจาค 1 คน 1 ชุด ราคา 390 บาท

ผ่านช่องทาง ชื่อบัญชี มูลนิธิสุทธิพงศ์ ศรีวิกรม์
เลขที่บัญชี 011-2-90776-1 ธนาคาร ทหารไทย สาขาราชประสงค์ ซึ่ง มูลนิธิสุทธิพงศ์ ศรีวิกรม์ ได้มีการจัดทำโครงการมอบชุด PPE ให้แก่บุคลากร ทางการแพทย์แล้วกว่า 2,000 ชุด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19