“ปั๋นกั๋นอิ่มเมืองเมืองน่าน เฮาจะก้าวผ่านโควิด-19 ไปตวยกั๋น”

 

เมื่อวันที่ 25 พ.ค.2563 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ถนนมหายศ นายสุรพล เธียรสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่าน รับมอบข้าวสารและน้ำพริกพี่หนูนา จากเครือข่ายกัลยาณมิตรและผู้มีจิตศรัทธา เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่

โดยนายสุรพล เธียรสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่าน รับมอบข้าวสารและน้ำพริกพี่หนูนาจำนวน 300 ชุด จากนายนิรันดร์ เนาวเศรษฐ์ หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูง จ.น่าน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พันเอก พยอม บุญทร นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน นายสมชาย จินาเกตุ ประธานสมาพันธ์สื่อสารมวลชน จ.น่าน คุณณัฐชานันท์ สิริธัญโรจน์ ผู้สื่อข่าว ช่อง 7 ประจำ จ.น่าน เจ้าของน้ำพริกตรา พี่หนูนา และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน ทั้งนี้จะได้จัดเตรียมชุดข้าวสาร น้ำพริก อาหารและน้ำดื่ม ฯลฯ เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ต่อไป

 

โดยผู้มีจิตศรัทธา ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และเทศบาลเมืองน่าน ได้ร่วมกันวางกรอบแนวทางการดำเนินการแจกอาหารและสิ่งของบริจาคให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ภายใต้แนวคิด “ปั๋นกั๋นอิ่มเมืองเมืองน่าน เฮาจะก้าวผ่านโควิด-19 ไปตวยกั๋น” ดำเนินการเป็นไปตามรูปแบบที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 -ศบค. และกรมควบคุมโรคแนะนำกล่าวคือ มีการสำรวจผู้ได้รับผลกระทบ แจ้งวันเวลา ในการรัอาหาร และสิ่งของบริจาคผ่าน หัวหน้าบ้าน แจ้งวันเวลารับมอบ อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติ จัดจุดคัดกรอง จัดให้มีจุดพักคอย การเข้าแถวโดยต้องรักษาระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร จัดให้มีแอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือ ประชาชนหยิบหรือรับของแจกได้โดยไม่สัมผัสผู้มอบ เป็นต้น

ผู้มีจิตศรัทธาหรือภาคเอกชนสามารถประสานงาน เพื่อแบ่งปันน้ำใจการมอบอาหารหรือสิ่งของให้กับประชาชนได้ที่ นายเอกฉันท์ มูลศรี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล โทร 054-710234 ต่อ 131 หรือ น.ส.รุ่งรัตน์ บูรพาวิจิตรนนท์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาลเมืองน่าน โทร 054-710234 ต่อ 126 และ facebook ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน / facebook เทศบาลเมืองน่าน

ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล รายงาน