จังหวัดอุทัยธานี one home พม. รุดเยี่ยมผู้เฒ่าไม่มีที่พักไร้บ้าน อาศัยศาลาพักริมทางมานาน 20 ปี ยิ้มดีใจ พม.ช่วยเหลือเป็นคนอุทัยธานีแล้ว

นาย ณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง กรมพัฒนาสังคมสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมาย นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นผู้แทนหน่วยงาน one home พม.อุทัยธานี ลงพื้นที่โดยมี หน่วยงาน สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อำเภอบ้านไร้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน กำนัน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหิน ภาคีเครือข่ายลงพื้นที่ เยี่ยมกรณี นาย ไฉน นิจโกรทม อายุ 75 ปี เดิม บ้านเลขที่ 279 หมู่ 12 ตำบลวังตะเขียน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท มาอาศัยริมทางถนนเส้นทางตำบลวังหิน มา 20 ปี ตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่ยอมเข้าไปอยู่ในพื้นที่ชุมชนเดิมเคยมีเรื่องกับพี่ชายและญาติทะเลาะกันจึงมาอาศัยอยู่ศาลาริมทางดังกล่าวทางหน่วยงานได้รับกับประสานจากจังหวัดอุทัยธานีและอำเภอบ้านไร่ ท้องที่ท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจึงวางแผนช่วยเหลือในการย้ายภูมิลำเนามาอยู่พื้นที่ตำบลวังหิน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

 

ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563  นางสาว​สุนีย์​รัตน์​ ภู่​ขำ​ นายอำเภอ​บ้านไร่ แจ้งเพิ่มเติมว่าพร้อม ทางอบต.กำนัน ประสานอำเภอบ้านไร่ได้ย้ายทะเบียนบ้านพร้อมบัตรประชาชนเข้ามาอยู่บ้านเลขที่ 29 หมู่ที่ 5 ตำบลวังหิน อำเภอบ้านไร้ซึ้งเป็นบ้านของพี่ชาย ชื่อนาย สนอง นิจโกทม เป็นที่เรียบร้อยพร้อมยินยอมให้สร้างบ้านมาอยู่ที่อยู่อาศัยที่ถูกสุขลักษณะตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่ยอมไปอยู่กับใครไม่ไว้ใจจนวันนี้ นาย ณรงค์ฤทธิ์ นุปิงผู้อำนวยการ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ได้ไปสร้างความเข้าใจกับลุง ไฉน จึงยินยอม จึงยิมยอมไปอยู่กับพีชาย แจ้งว่าวันนี้ได้ย้ายทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชนมาอยู่บ้านพี่ชายดังกล่าวข้างต้นโดยความร่วมมือ ท้องถิ่นท้องที่ เรื่องย้ายทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชนเข้าจังหวัดอุทัยธานีเพื่อรับสิทธิสวัสดิการด้านต่างๆ

โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อุทัยธานี ได้ให้การช่วยเหลือดังนี้วางแผนการสร้างบ้าน และวางแผนส่งเสริมอาชีพมีงานทำโดยกองทุนผู้สูงอายุ และประสานท้องที่ท้องถิ่นในการวางแผนก่อสร้างที่อยู่มีความเหมาะสมและเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย จำนวน 2,000 บาท  ในการนี้ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานีพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายได้ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคของใช้ในชีวิตประจำวันเสื้อผ้า คุณลุงมีความรูสึกดีใจที่ได้ใสเสื้อใหม่ที่เจ้าหน้าที่นำมามอบพร้อมได้ทำบัตรประชาชน/ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่จังหวัดอุทัยธานีในครั้งนี้อีกด้วย