กาชาดน่าน ร่วมกับสาขารับบริจาคโลหิต สภากาชาดไทยโรงพยาบาลน่าน ออกรับบริจาคโลหิต พร้อมมอบเจลล้างมือให้ประชาชนและมอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้าให้กับอสม.อำเภอภูเพียง

วันที่ 7 พ.ค. 63 เวลา 08.30 น.นางเบ็ญจวรรณ ศรีทิพากร นายกเหล่ากาชาด จังหวัดน่าน. มอบหมายให้ คณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดฯ ออกรับบริจาคโลหิต ร่วมกับสาขารับบริจาคโลหิต สภากาชาดไทยโรงพยาบาลน่าน
ที่ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
โดยมี นายดลภาค เนตรใส นายอำเภอภูเพียง ให้การต้อนรับและ ได้รับการสนับสนุนจาก นายธวัช สิทธิยศ สาธารณสุขอำเภอภูเพียง นำบุคลากรสาธารณสุข จากโรงพยาบาลภูเพียง จาก รพสต. และ อสม. ของอำเภอภูเพียง ร่วมออกคัดกรองโควิด-19 จัดระเบียบระยะห่างทางกายภาพ พร้อมอำนวยความสะดวกให้บริการประชาชน ที่มาบริจาคโลหิต ในครั้งนี้ มีผู้ประสงค์บริจาค โลหิต จำนวน 117 คน ตรวจคัดกรอง มีความพร้อมของของร่างกาย สามารถบริจาคโลหิตได้ 97 คน
รวมได้โลหิตจำนวน 33,600 มิลิลิตร


ในการนี้ทางเหล่ากาชาดจังหวัดน่านได้มอบเจลล้างมือแก่ประชาชนผู้มาบริจาคโลหิต และมอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้าของสภากาชาดไทยให้กับ อสม.อำเภอภูเพียง ทุกคนๆละ2 ชิ้น มอบเจล ล้างมือให้กับ นายอำเภอภูเพียง และสาธารณสุขอำเภอภูเพียงเพื่อนำใช้บริการแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ และมอบให้ เจ้าหน้าที่ ใช้ในการป้องกันโรคติดต่อ ในการปฎิบัติงาน

ชารี ชัยชนะ ภาพ-ข่าว / ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล รายงาน