นายอำเภอสองแควนำจิตอาสาสร้างสำนักงานชั่วคราวจุดตรวจคัดกรอง ณ ด่านสะเกิน อ.สองแคว จ.น่าน และตัวแทนสมาคมสื่อมวลชนมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้เจ้าหน้าที่ประจำด่าน

วันที่ 30 เม.ย.2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. นายสมเกียรติ อาจสังข์ นายอำเภอสองแคว พร้อมด้วยส่วนราชการ ท้องถิ่น ท้องที่ จิตอาสา ร่วมกันสร้างสำนักงานชั่วคราว จุดตรวจคัดกรองป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อ COVID19 ณ ด่านสะเกิน อ.สองแคว จ.น่าน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกลุ่มเครือข่ายพลังสองแคว และส่วนราชการในพื้นที่สมทบทุน แรงงานจากราษฎรบ้านสะเกิน ส่วนราชการและจิตอาสาฯ เพื่อเป็นสถานที่สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ และให้บริการประชาชนที่เดินทางเข้า-ออก จังหวัดน่าน

และในวันนี้ เวลา .15.00 น. ตัวแทนกลุ่มชาวน่านต้านโควิ19 สมาคมสื่อมวลชน จ.น่าน โดยคุณนรเสฏฐ์ ชุนห์สิริวรกุล(ตั้ม) ได้นำของอุปโภคบริโภคสนับสนุนเจ้าหน้าที่ประจำ จุดตรวจคัดกรองป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อ COVID19 ณ ด่านสะเกิน อ.สองแคว จ.น่าน ทางด่านตรวจฯ ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ ครับ /ขอบคุณภาพข่าว จากปลัดสิทธิศักดิ์ วงค์ชูแก้ว หัวหน้าด่านคัดกรอง โควิด-19 บ้านสะเกิน ตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ชารี ชัยชนะ ภาพ-ข่าว / ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล รายงาน